Artboard 1
Inbjudan till workshop om digitala relationer – Göteborgs konstmuseum

Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? När, var och hur skapas fördjupade interaktioner med museernas kunskapsinnehåll? Göteborgs museer och konsthall har inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet Digitala relationer under 2022 undersökt hur vi skapar engagemang och relationer i digitala medier. Nu bjuder vi in till en digital workshop fredag 20 januari för presentera ett principer för kuraterat innehåll samt få värdefull input från er innan vi avslutar projektet.

Nu stänger vi snart projektet Digitala relationer och det återstår egentligen bara att summera, rapportera och – inte minst – implementera resultaten. Ett av de saker vi utlovade i ansökan var ett antal principer för kuraterat digitalt innehåll. Innan vi känner oss färdiga vill vi testa principerna på verkliga människor som är engagerade i frågorna.

Därför bjuder vi fredagen den 20 januari kl. 13-15 in till en digital workshop där vi hoppas få hjälp att göra våra principer så tydliga och användbara som möjligt.

Välkommen!

Anmälan till: klas.grinell@kultur.goteborg.se
OSA senast onsdagen den 18/1, så får du en inbjudan till Teams på torsdagen.

Ps. Läs gärna mer om projektet Digitala relationer här.