Artboard 1
Konstmuseet byggs om – Göteborgs konstmuseum

Århundrandets konsthändelse i Göteborg!

Göteborgs konstmuseum kommer att byggas om och till med start år 2027. Med större ytor för utställningar och konst i världsklass blir detta århundradets konsthändelse i Göteborg!

Göteborgs konstmuseum lockar årligen cirka en kvarts miljon besökare. Med 70 000 verk inom både klassisk, modern och samtida konst är vi ett av norra Europas främsta museer för bildkonst. Det nya konstmuseet med sin unika byggnad, samlingar och utbud kommer kunna locka ännu fler besökare och förblir ett självklart besöks- och resmål i Göteborg.

Vi bygger om och till Göteborgs konstmuseum för att skapa rum för unika konstupplevelser i nutid och framtid. Målet är att ge bättre förutsättningar till att visa utställningar med högt ställda krav på klimat och säkerhet, aktivt förvalta konstsamlingen samt att fortsätta vara angelägna för framtidens museibesökare. Om- och tillbyggnaden kommer att ge mer yta för dig som besöker oss, bättre villkor för konsten och anpassade lokaler för museets verksamheter.

Enligt nuvarande tidplan stänger konstmuseet 2027 och återöppnar 2031. Fastighetsägaren Higab ansvarar för om- och tillbyggnaden av museet.

Kommunfullmäktige beslutade 2021 att konstmuseet ska byggas om- och till i enlighet med framtagen förstudie. Följ med på resan av århundradets konsthändelse i Göteborg!