Artboard 1
Aktiviteter – Göteborgs konstmuseum

Program

Göteborgs konstmuseum erbjuder ett varierande program med allt från vernissager, musikaliska nedslag i samlingen till olika temadagar.

Öppna visningar

Att gå med på en visning ger så mycket mer! Ta möjligheten till en fördjupad upplevelse där konsten sätts in i ett sammanhang.

Lördagar i Studion

På lördagar är du som är mellan 5 och 12 år extra välkommen till Göteborgs konstmuseum. Då är Studion öppen för att skapa och experimentera med olika typer av material!

Bebisvisningar

Kan jag ta med ett litet barn på visning? Vårt svar är ja! Välkommen till bebisvisningar på tisdagar med olika teman från gång till gång.

Gradäng med stolar i föreläsningssal.

Föreläsningar, seminarier och samtal

Ta chansen att få höra mer om aktuella konstnärskap där konsten belyses och problematiseras utifrån olika perspektiv.

Möten med minnen

Det här är visningar för dig som har en demensdiagnos. Utgångspunkten är allas möjlighet att ta del av konsten utifrån sina känslor och tankar kring den.

En konstpedagog och en teckenspråkstolk står framför en målning i en museisal.

Teckenspråkstolkade aktiviteter

Kommunicerar du bäst med teckenspråk? Då är du välkommen till våra visningar med tolk som pratar teckenspråk!

Syntolkad visning

Det krävs inte perfekt syn för att kunna ta del av konsten. Under våra syntolkade visningar ges beskrivningar av konstverken för att skapa förståelse för dem.

Boka visning: Fransk impressionism och nordiskt sekelskifte

Här möter vi nyckelverk inom impressionismen och ser hur samma idéer plockas upp av svenska konstnärer som trycker på etablissemanget för att ge rum åt nya stilar och idéer.

Boka visning: Konst och psykiskt lidande

Kan konsten skapa lidande och kan lidande skapa konst? I den här visningen undersöks det hur ”galenskap” skildras i konsten och vi diskuterar hur olika konstnärer förhållit sig till psykiskt lidande.

Boka visning: Guldkorn i samlingen

Låt vår konstpedagog presentera guldkorn ur vår samling utifrån de främsta konstnärerna och konstverken. Eller låt visningen formas efter det just ni tycker är de största guldkornen!

Boka visning: Liv och död i konsten

I konsten finns alla skeden av livet – och döden – avbildade. Vi tittar närmare på hur konstnärer har skildrat liv och död i både äldre och nutida konstverk.

Boka visning: Nakenhet i konsten

Har du någonsin undrat varför det finns så många konstverk som avbildar nakna människor? Under den här visningen undersöker vi nakenheten i Göteborgs konstmuseums samling närmare.

Boka visning: Vad är konst?

Vi undersöker den samtida konsten i samlingen, med dess skilda material och uttryck, och ställer oss frågan om vad konst är och kan vara, vem som bestämmer det och var eventuella gränser går.

Boka visning: Nordiskt sekelskifte och Fürstenbergska galleriet

Hör mer om den unika samlingen av nordiskt sekelskifteskonst som finns i Fürstenbergska galleriet. Vi gör en resa från 1800-talets historiemåleri till det stämningsfulla ”nordiska ljuset”.

Boka visning: Se mer, se queer

Normer är de oskrivna regler som vi alla förhåller oss till dagligen. Under den här visningen granskar vi konsten ur ett genus- och normkritiskt perspektiv – något som kan lära oss en hel del om både vår historia och samtid!

Boka visning: Vad berättar porträtten?

Porträttkonsten har förändrats över tid och ju mer man studerar dem, desto mer berättar de. Vi tittar närmare på porträtt från olika tider och diskuterar symboler, mode och normer.

Boka visning: Ny Konst. Charlotte Mannheimer och modernismens intåg i Göteborg

Vem var Charlotte Mannheimer och på vilket sätt spelade hon roll för konsten i Göteborg? Genom några utvalda verk i utställningen tar vi reda på mer och samtalar om det vi upptäcker.

Boka visning: Ilon Wiklands bildvärldar. Saga, äventyr och vardagsliv.

Ta chansen att få en fördjupad visning bland Wiklands illustrationer. Tillsammans möter vi både hennes verk och hennes liv och samtalar om det vi minns och upptäcker.

alert-circled
Inga aktiviteter matchade dina kriterier. Klicka här för att visa bokningsbara aktiviteter.