Artboard 1
Digitala relationer – Göteborgs konstmuseum

Att skapa relationer genom det digitala museet

Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? När, var och hur skapas fördjupade interaktioner med museernas kunskapsinnehåll? Göteborgs museer och konsthall har tilldelats medel för ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att undersöka hur vi skapar engagemang och relationer i digitala medier.

Hösten 2021 sökte Göteborgs museer och konsthall medel från Riksantikvarieämbetet för projektet ”Att skapa relationer genom det digitala museet: principer för kuraterat innehåll” och tilldelades medel i början av 2022. Under året kommer vi att utveckla metoder för att öka effekten av den digitala förmedlingen av museernas kunskap och upplevelser. Inom ramen av projektet kommer vi att undersöka flera perspektiv på hur den digitala verksamheten kan utvecklas för att engagera besökare i museets verksamhet online och hur vi bygger relationer i digitala medier.

Tillsammans med forskare från Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet, kommer vi undersöka begrepp som digital rumslighet, resonans och utveckla metoder för digital storytelling med fokus på kunskapsupplevelser.

Vi som arbetar med projektet från Göteborgs museer och konsthall är Klas Grinell, utvecklingsledare, Johan Lindblom, digital kommunikatör, Lina Malm, utvecklingsledare, Andreas Stålvall, webbutvecklare med fokus på interaktionsdesign, Patrik Steorn, museichef Göteborgs konstmuseum. Från Göteborgs universitet medverkar Karin Wagner, professor i konst- och bildvetenskap och Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap.

Under året kommer vi att dela med oss av olika perspektiv på digitala insatser i en serie artiklar i projektbloggen nedan.

Projektblogg