Artboard 1
Samlingen – Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum har en samling av internationell klass som omfattar konst från 1400-tal till nutid, företrädesvis från Europa och USA men med en tyngdpunkt i nordisk konst. Samlingen av nordisk konst kring sekelskiftet 1900 är unik i sitt slag. En central del av denna utgörs av Fürstenbergska galleriet, som är en av museets internationellt mest uppskattade delar. Museet har även en av de främsta samlingarna med nordiska kolorister, däribland Göteborgskoloristerna. Här finns också en stor samling nordisk samtidskonst samt goda exempel på holländskt och flamländskt 1600-tal, svenskt 1700-tal, romantik och akademiskt måleri från 1800-talet, fransk impressionism och internationell modernism liksom ett stort antal barnboksbilder.

Gå till funktionen Sal för sal i museets webbkatalog för att se de verk som visas för tillfället i respektive sal 

Toppbild: Nordiskt sekelskifte  Foto: Kalle Sanner

Mer om samlingen

Samlingen på Göteborgs konstmuseum presenteras på flera sätt – genom hängningar i museet, våra tillfälliga utställningar, pedagogisk verksamhet och forskning. Samlingens 70 000 verk består av 4 300 målningar, skulpturer, installationer och videoverk, ca 61 000 akvareller, teckningar och grafiska blad, ca 900 fotografier samt 2 600 barnboksillustrationer. Läs mer om hur vi jobbar med att levandegöra samlingen och hur det kommer sig att den ser ut som den gör.

Läs mer om samlingen här

Oljemålning i mörka färger, stilleben med döskalle dekorerad med lagerbladskrans, placerad på en upp och ner vänd krona.

Sök i samlingen

Välkommen att utforska samlingen vidare i vår digitala plattform Sök i samlingen. Här kan du söka på konstverk och konstnärer, ta reda på vad som hänger i våra salar just nu samt se webbutställningar som är exklusiva för denna sida. Närmare 6 000 av samlingens 70 000 verk finns presenterade här med bild och text.

Vi arbetar fortlöpande med att tillgängliggöra fler konstverk till katalogen. Har du några funderingar eller synpunkter på det som presenteras är du välkommen att höra av dig. Vi har dock ingen möjlighet att besvara allmänna frågor om konst eller specifika frågor om konstverk och konstnärer som inte ingår i eller har direkt anknytning till museets samlingar.

Frågor och synpunkter mejlas till  samlingen.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Bevarande av samlingen

Alla material förfaller med tiden, men med ett kontinuerligt konserveringsarbete kan dessa nedbrytningsprocesser bromsas och därmed kan konsten fortsatt visas för publik i många hundra år framöver. Läs mer om bevarandet av samlingen

En konservator mäter ljusnivån framför en större målning av en kvinna i ljus klänning