Artboard 1
Utlån – Göteborgs konstmuseum

Samarbete i museivärlden

Varje år lånar Göteborgs konstmuseum ut över hundra verk ur samlingen till museer i Sverige och runt om i världen. Ett omfattande kontaktnät med andra museer, både nationellt och internationellt, ger museet möjlighet att dela med sig av Göteborgs konstmuseums samling till en större museipublik och samtidigt locka konstintresserade till Göteborg. Det gör det också möjligt för oss att låna in konst från museer runt om i världen och visa för göteborgare och andra som besöker Göteborgs konstmuseum.

Många verk i samlingen har rest vida över världen ­– från Paris, London och New York.

Ulån Världskarta

För museer

Gör en låneansökan

Låneförfrågan skickas som brev till museichef Patrik Steorn eller via e-post till intendent Eva Nygårds på eva.nygards@kultur.goteborg.se. Om ansökan skickas via e-post ska låneansökan bifogas som pdf.
Ansökan skall inkomma minst 6 månader innan utställningen öppnar och ska innehålla följande:

  • utställningsperiod och titel
  • beskrivning av utställningskoncept
  • motivering till lån
  • förteckning över önskade konstverk med Göteborgs konstmuseums inventarienummer om möjligt
  • säkerhetsrapport (standard facility report) för de museer som ej tidigare har lånat konst ur museets samling

Avgift

Den administrativa hanteringsavgiften är för närvarande 1600 kr per konstverk för lån inom Sverige och 2700 kr per konstverk för lån utomlands. Utöver det tillkommer packavgift och eventuell kostnad för låda. Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.

Handläggningstid och riktlinjer för utlån

Museet strävar efter en så snabb hantering som möjligt av inkommande låneförfrågningar, men av olika skäl kan det ibland dröja flera månader innan museet kan ge ett definitivt svar på en ansökan. Lånemöten äger rum cirka 10 gånger per år.

Följande faktorer kan begränsa möjligheterna för utlån:

  • verkets kondition
  • om verket redan ingår i andra utställningsprojekt
  • låntagaren uppfyller inte kraven för säkerhet och klimat
  • det efterfrågade verket har en central placering i den fasta samlingsutställningen på Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum ser positivt på ansökningar som gäller större monografiska utställningar, alternativt tematiska utställningar som ger ny konsthistorisk kunskap.

Mer information finns samlad nedan i pdf-dokumentet Villkor för utlån ur Göteborgs konstmuseums samling.

För frågor kring utlån kontakta intendent Eva Nygårds
Telefon: 031-368 35 03
E-post: eva.nygards@kultur.goteborg.se

Villkor för utlån ur Göteborgs konstmuseums samling
downloadpdf
Villkor för utlån