Artboard 1
Vänföreningar – Göteborgs konstmuseum

Konstmuseets Vänner

Vill du vara ambassadör för Göteborgs konstmuseums verksamhet? Då är Föreningen Konstmuseets Vänner något för dig. Genom de förvärv som görs med stöd av vänföreningen till museets samling blir du delaktig i att skriva konsthistoria och får samtidigt möjlighet att tillsammans med andra konstintresserade mötas kring konsten.

Vänföreningen Konstmuseets Vänner, som funnits sedan 1942, har idag runt 700 medlemmar som erbjuds ett rikligt program. Som medlem får du ta del av förhandsvisningar, konstresor till andra museer, konstkurser och vänträffar. Vänföreningen ger dig även möjlighet att delta i en föreläsningsserie där museets personal ger fördjupade presentationer om konst utifrån olika teman och perspektiv.

Medlemmar i Konstmuseets Vänner har fri entré till Göteborgs konstmuseum samt rabatt i vår museibutik. Observera att tilläggsavgifter kan gälla för vissa tillfälliga utställningar.

Bli medlem

Företagsmedlem: 15 000 kr i årligt bidrag.
Enskild medlem: årsavgift 350 kr (250 kr för ytterligare familjemedlem på samma adress),
100 kr för Unga Konstvänner (upp till 35 år).

Ständig medlem betalar en engångssumma på 5 000 kr. Ständig familjemedlem betalar 3000 kr som Ständig medlem.

Välkommen att läsa mer på föreningens hemsida.

För ytterligare information kontakta Anna Wallin Hallgren på mejl kmvigbg@gmail.com
eller telefon 031-16 27 31 (lämna ett meddelande på telefonsvararen så återkommer vi).

Barnboksbildens Vänner

Har du ett intresse för barnboksbilder och vill hjälpa till att sprida kunskap om barnböckers illustrationer? För dig finns sedan 1989 föreningen Barnboksbildens Vänner som idag har 250 medlemmar. Föreningen har donerat original av nordiska illustrationer till museet och har stor del i att Göteborgs konstmuseum blivit ett ledande museum för barnboksbilder.

Föreningens syfte är att förvärva barnboksillustrationer för att bevara hela bilderböcker intakta. I samlingen finns 2600 bilder av ett 80-tal svenska och nordiska konstnärer. Som medlem i föreningen har du möjlighet att besöka föredragskvällar och medlemsmöten med intressanta och inspirerande föreläsare som avslutas med mingel, mat och dryck. Föreningen ger ut medlemstidningen Solägget och medlemsbladet Solsidan två gånger om året.

Medlemmar i Barnboksbildens Vänner har fri entré till Göteborgs konstmuseum. Visa ditt medlemskort. Observera att tilläggsavgifter kan gälla för vissa tillfälliga utställningar. I Göteborgs konstmuseums butik har du rabatt samt 10 % rabatt i museibutiken på Göteborgs stadsmuseum.

Bli medlem
Medlemsavgift: 250 kr. Studerande 125 kr. Institutioner och företag 750 kr. Avgiften betalas in på postgiro 44 49 735-2.

Välkommen att läsa mer på vår webb, Facebooksida eller kontakta oss på telefon: 0702-06 39 43 eller
mejl: barnboksbildensvanner@gmail.com