Artboard 1
Världskända arkitekter ska gestalta Göteborgs konstmuseum    – Göteborgs konstmuseum

Den välrenommerade arkitektbyrån Barozzi Veiga vinner arkitekttävlingen för om- och tillbyggnaden av en av Göteborgs mest kända byggnader, konstmuseet vid Götaplatsen.
– Gestaltningen förädlar en redan högklassig byggnad och kulturmiljö med ödmjukhet och inlevelse, säger Kajsa Wide, arkitekt och projektledare hos fastighetsägaren Higab, som samordnat tävlingen.

De internationellt uppmärksammade arkitekterna Barozzi Veiga, med kontor i Zürich och Barcelona, har tidigare arbetat med flera museer runt om i världen. De har bland annat ritat om-, till- och nybyggnader för Art Institute of Chicago, Bünder Kunst museum i Chur och judiska museet i Bryssel. Göteborgs konstmuseums kommande om- och tillbyggnad blir deras första projekt i Sverige.

Arkitekterna Barozzi Veiga. Foto José Hevia.

Tillbyggnad med plats för nya konstupplevelser

I det vinnande arkitektförslaget ”Ansikte mot ansikte” har Barozzi Veiga samarbetat med det Stockholmsbaserade arkitektkontoret Hermansson Hiller Lundberg. Den nya tillbyggnaden, som kommer att uppföras på baksidan av museet, är en låg byggnad i gult tegel som gör ett väl avvägt avtryck i den känsliga kulturmiljön. En vacker ljusgård förbinder tillbyggnaden med det befintliga museet.

Visionsbild, Barozzi Veiga.

– Den nya volymen ska uppfattas som ett komplement till den historiska byggnaden, men också som ett element med egen karaktär som utmärker sig genom sin geometriska kontrast till den befintliga naturen. Genom att lyfta fram de karakteristiska klipporna och integrera dem i fasadernas komposition blir tillbyggnaden rotad på platsen, säger arkitektteamet Barozzi Veiga.

Visionsbild, Barozzi Veiga.

Interiört bjuds besökaren in till en vandring genom en elegant sekvens av rum, inlevelsefullt utformade – som öppnar upp museet för nya konstupplevelser. De nya utställningsrummen är samlade på ett enda plan i nivå med nuvarande skulpturhall, vilket skapar tydlighet för publiken och ökar orienterbarheten i huset.

Visionsbild, Barozzi Veiga.

Största planerade kultursatsningen

Bakgrunden till arkitekttävlingen är att museet, som fyllde 100 förra året, är i behov av att byggas om och till. Idag uppfyller lokalerna endast delvis internationella krav på klimat, tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö. Den nya tillbyggnaden innebär inte bara att museet får nästan dubbelt så stora ytor att visa konst i världsklass för publiken, utan även bättre förutsättningar för konst och personal bakom kulisserna. Tidigare stängda ytor i huset kommer vidare att göras om till öppna, publika ytor och huvudentrén byggs om för bättre tillgänglighet och anpassas för fler besökare.

– Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum är en milstolpe i museets historia och den största kulturpolitiska satsningen som planeras i Göteborg. Det framtida konstmuseet kommer att stärka Göteborg som destination och bidra till en mer attraktiv stad och region med ett starkt och levande kulturliv. Detta blir århundradets konsthändelse i Göteborg, säger Anna Rosengren, direktör för Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Vidareutveckling av förslaget och planerad återöppning

Under vår och höst 2024 kommer arkitektteamet tillsammans med Higab och verksamhetsrepresentanter bearbeta och vidareutveckla arkitektförslaget. Detta arbete kommer att löpa parallellt med att förslaget arbetas in i den nya detaljplan som är under framtagande.

Enligt nuvarande tidsplan kommer Göteborgs konstmuseum stänga inför om- och tillbyggnaden 2027, och återöppna 2031.

För mer information om museets kommande om- och tillbyggnad:

Läs mer om arkitekttävlingen och det vinnande förslaget på Higabs webbplats. 
Läs mer om om- och tillbyggnadsprojektet och ta del av vanliga frågor och svar på Göteborgs konstmuseums webbplats.
Läs mer om arkitekttävlingen, ta del av samtliga tävlingsförslag och hela jurymotiveringen på Sveriges Arkitekters webbplats.

Ur juryns motivering:

ANSIKTE MOT ANSIKTE

Med stor skärpa och skicklighet placeras tillbyggnaden in i den känsliga kulturmiljön och gör ett litet och precist avtryck på den säregna platsen. Interiört leds besökaren genom en väl avvägd sekvens av inlevelsefullt utformade rum – i en vandring upp mot ljuset och det nya samlande konstplanet med nya utställningshallar för unika besöksupplevelser.

Göteborgs konstmuseum har fått ett värdigt tillägg.