Artboard 1
Ny presentation av Varbergsskolan – Göteborgs konstmuseum


På våning sex visas nu en presentation av Varbergsskolan. En konstnärskoloni som bildades i början av 1890-talet. Den bestod av konstnärerna Karl Nordström (1858–1919), Nils Kreuger (1858–1930) och Richard Bergh (1855–1923). Efter att flera år vistats i Frankrike ville de tillsammans utveckla ett nytt nationellt svenskt landskapsmåleri. I Paris hade de tre konstnärerna liksom många andra svenska konstnärer tagit intryck av såväl friluftsmåleri som impressionism, men vid återkomsten till Sverige var det viktigt för dem att deras måleri skulle vara svenskt snarare än internationellt.

Arbetet från Varbergstiden innebar ett experimenterande som resulterade i ett symbolmättat måleri som snarare uttryckte själstillstånd än var avbildande. Framför allt Kreuger och Nordström lämnade friluftsmåleriet och impressionismen och närmade sig syntetismen och symbolismen i förenklade, ödsliga skymningslandskap. Trots ambitionerna att utveckla ett svenskt nationellt måleri kan man hos alla tre se influenser från konstnärer som Gauguin och van Gogh samt den internationella symbolismen.

Visas tillsvidare.

Bild: Karl Nordström, Hartippen på Tjörn, 1897, Göteborgs konstmuseum.