Artboard 1
Kolorister representerade i stor donation till museet – Göteborgs konstmuseum
Inge Schiölers verk ”Murbruksfabriken – Skanstull” (1932) är en del av en stor donation som Göteborgs konstmuseum tagit emot. Foto: Hossein Sehatlou.
Göteborgs konstmuseum har fått en omfattande donation till sin samling. Donationen består av 15 verk med koppling till Göteborg. Flera av dem kan komma att visas i vårens stora utställning om Göteborgskoloristerna.

Donationen kommer från en privat samlare i Göteborg. Samtliga konstnärskap som ingår i donationen har en nära koppling till Göteborg och är representerade i Göteborgs konstmuseums samling.

– Vi är oerhört glada över att donatorn har valt Göteborgs konstmuseum för verkens framtida hemvist. Det är sällan som verk känns så skräddarsydda för samlingen som dessa. De tillför något helt eget för respektive konstnärskap och kompletterar samtidigt vår befintliga samling på ett mycket fint vis. Det har också varit värdefullt att få tillgång till den proveniens som donatorn redovisat för några av verken. Den typen av kunskapsinhämtning är en viktig del av förvärvsprocessen, inte minst för framtida generationer, och kommer att tillföras verken i vår databas, säger Anna Hyltze, chef för utställningar och samlingar på Göteborgs konstmuseum.
Nils Nilsson (1901-1949), Kafé, Bretagne, ca. 1934, Olja på duk.

Stort forsknings- och utställningsprojekt

Donationen består av två oljor av Inge Schiöler, två av Nils Nilssons ’30-tals-klassiker’, två porträtt av Ivan Ivarson , en teckning av Ragnar Sandberg, fyra verk i blandteknik och tre grafiska blad av Roj Friberg, samt en finstämd teckning av Jörgen Zetterquist.

Att donationen kommit till museet just nu är extra välkommet. Bland verken finns flera av Göteborgskoloristerna, som utgör en viktig del av museets samling och är intimt förknippade med museets identitet. Det pågår ett forskningsprojekt om Göteborgskoloristerna som kommer att utmynna i en utställning till våren i samband med Göteborgs konstmuseums 100-årsjubileum. Flera av verken kommer att kunna visas på utställningen eller presenteras i samlingen.