Artboard 1
Häng med bakom kulisserna i stor samlingsöversyn – Göteborgs konstmuseum

Visste du att vi har över 13 000 porträtt bland våra verk på papper? Är du nyfiken på vilka dolda skatter som gömmer sig i våra arkiv? Följ med in bakom kulisserna när vi förbereder oss för museets om- och tillbyggnad med den största översynen av samlingen i museets historia!

Det planeras för en omfattande om- och tillbyggnad för Göteborgs konstmuseum inom de närmaste åren. I samband med det sker en omlokalisering av museets magasin. Men för att det ska ske på ett säkert sätt så behöver museet planera och förbereda. Ett stort arbete med detta sker nu på Göteborgs konstmuseum.

Museet går igenom verk på papper, måleri och skulptur. Dessutom går vi igenom museets bibliotek och arkiv. Det är viktigt att ta reda på exakt vad som finns och exakt var det finns, hur varje enskilt konstverk mår och om det behöver tas om hand på något särskilt vis inför flytten. Detta arbete görs i ett flertal samlingsöversyner. 

Det är sällan stora museer går igenom sin samling, bibliotek och arkiv på det sätt som Göteborgs konstmuseum nu gör, självklart vill vi bjuda in vår publik att följa med oss i det här unika arbetet! 

Följ med in bakom kulisserna genom hashtaggen #gkmbakomkulisserna på Instagram.