Artboard 1
Världen omkring dig – Göteborgs konstmuseum

17 april–22 september 2019

Nutida verk ur samlingen

En psykedelisk ökenvision, filmscenografi i rosa siden, ett jättelikt horn i amerikanska flaggans färger, gatukonst och gammalmästerligt måleri. Konst kan vara vacker, förföra och beröra, provocera och väcka känslor. Den kan få oss att vända och vrida på invanda föreställningar och se världen omkring oss på annorlunda sätt. Ibland vill den förändra världen.

Med Världen omkring dig. Nutida verk ur samlingen presenterade Göteborgs konstmuseum en utställning där konst från 1970-talet möter konst från vår tid. Ett fyrtiotal verk visades som alla förhåller sig till sin samtid på olika sätt – bejakande eller kritiskt, genom att utmana och ta plats eller genom att vända sig bort ifrån den. Konsten speglar alltid på något sätt den tid och det samhälle den är tillkommen i. Den kan hjälpa oss att förstå både historien och vår omvärld. Kanske kan vår samtids konst och den från 1970-talet tolkas annorlunda när de visas tillsammans?

Hur har relationen till omvärlden förändrats?
För femtio år sedan skulle konsten uppvisa samhällsengagemang, samhällskritik och politiskt ställningstagande för att vara relevant. Att påverka och förändra var ett uttalat mål för många konstnärer. Debatten handlade om imperialism, klasskamp, apartheid och jämställdhet mellan könen.

Idag är både världen och konsten annorlunda. Den digitala revolutionen, globaliseringen och klimathotet är exempel på frågor som har ersatt flera av de ämnen som var aktuella på 1970-talet. Feminismen är åter högt på agendan, men frågorna som diskuteras idag är delvis andra.

Det politiska 1970-talet
Under 1970-talet publicerades Lena Svedbergs myllrande och provokativa bilder i den radikala undergroundtidskriften Puss. I en strid ström av teckningar, målningar och collage kommenterade hon sin samtids politiska maktspel. Anna Sjödahl blev tidigt en förgrundsgestalt för konstnärer med feministisk agenda, där det personliga var politiskt. I verket Timmarna som går ser vi hur det brinner utanför vardagsrumsfönstret i miljonprogrammets Sverige. Ulf Wahlberg tillhörde liksom John E Franzén en generation för vilken USA decennierna efter andra världskriget lockade med nya uttryck och en ny livsstil. I verk som Världen omkring mig III och Doug’s Place skildrar de ökenlandskap, rytande Dragsters och Hot Rods och övergivna platser i utkanten av samhället.

Samtidskonst med subtila budskap
Julia Peirones fotografier av unga kvinnors kroppar som undersöker den ”manliga blicken” fick en alldeles särskild aktualitet när hennes utställning på Göteborgs konstmuseum hösten 2017 sammanföll med #metoo-rörelsens framväxt. Olafur Eliasson arbetar med skulpturer, installationer och fotografier som fokuserar på natur, perception, optiska effekter och arkitektur. Han har aktivt engagerat sig i klimatfrågan men hans verk är sällan uttalat politiska. I utställningen visas fotografier av Isländska landskap från slutet av 1990-talet. Även Jörgen Svenssons konstnärskap kommenterar och speglar samtiden. Med Svenssons pizzeriaskylt på museets fasad möter konsten verkligheten på ett sätt som knappast undgår någon. Det är ett mångbottnat konstverk och som ett inlägg i en diskussion om kulturlivets finansiering är den mer relevant än någonsin.

En rik samling som möjliggör internationella samarbeten
Samtliga utställda verk ingår i Göteborgs konstmuseums samling. Med nya förvärv utökas samlingen fortlöpande. Idag omfattar den närmare 70 000 verk i olika medier. Där ingår omkring 4 300 målningar, skulpturer, installationer och videoverk, 61 000 akvareller, teckningar och grafiska blad, 900 fotografier samt 2 300 barnboksillustrationer.

Den internationellt uppmärksammade samlingen utgör grunden för museets arbete med utställningar, pedagogik och forskning och ger även museet möjlighet att dela med sig till en större publik. Varje år lånar Göteborgs konstmuseum ut verk ur samlingen till andra museer och konsthallar i Sverige och utomlands. Detta internationella utbyte gör det också möjligt för publiken i Göteborg att ta del av eftertraktade konstverk från andra museisamlingar runt om i världen.

Bild: Installationsvy, Nedre etage. Foto: Hossein Sehatlou.