Artboard 1
Föremål på bord av Maj Arnell – Göteborgs konstmuseum

Maj Arnells målning Föremål på bord består av flera lager som kräver tid och uppmärksamhet i både skapande och betraktande – en visuell impuls som växer till en skimrande upplevelse.

En högrest skål med frukter, en karaff, en kopp, en vas med blommor och några runda frukter står uppställda på en bordsskiva. Bordsskivan är sedd i perspektiv och vinklad något uppåt så att kanterna bildar diagonaler i bilden. Runt bordet finns andra vertikala och diagonala linjer som antyder ett rum, stagar upp ett arkitektoniskt sammanhang.

Målningen domineras av gråbruna toner med inslag av vitt och blått. Föremålen är tecknade med konturer i kol och ter sig delvis genomskinliga. Frukter och blommor i gult, orange och rött bryter av mot den grå omgivningen. Allt ter sig spontant målat med skissartade penseldrag.

Genom det genomlysliga målningssättet skapas enhet. Inget föremål dominerar. Deras antydda tredimensionella volym balanseras mot penselspråkets rytmiska avtryck på bildytan. Det rumsliga sammanhanget, det vinklade bordsplanet och föremålen, relateras till bildytan och formernas distribution i ytplanet. Bilden ger också en stark känsla av skimrande ljus. Föremålen är inte direkt belysta. Snarar stiger de fram ur diset och återkastar ljusets reflexer. Det starkaste ljuset ligger bakom skålen med päron uppe till vänster.

Det är ett måleri som kräver tid, både för att mogna, skapas i många omarbetningar, och att betraktas. Det är rikt på överlagringar av snabba utkast som förkastas och omarbetas tills helheten sitter. På detta sätt målar Arnell upplevelsen av motivet utifrån den visuella impuls det givit henne.

Maj Arnell (svensk, 1910 – 2005), Föremål på bord, 1979, Olja på duk, mått 51 x 58 cm.

Maj Arnell (född Nilsson) växte upp i en borgerlig familj på Stampgatan i Göteborg. Hon började måla efter en personlig kris då hon av läkare ordinerades att ägna sig åt något intresse. Med makens stöttning ordnades en ateljé och lektioner för Folke Andréasson och Knut Irwe. Studierna fortsatte på Valand för Nils Nilsson 1940–1945 och därefter på konstakademin i Köpenhamn 1953. Studieresor gick till Italien, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Arnell debuterade på God Konst i Göteborg 1948 men fick sitt nationella genombrott först i åttioårsåldern.

Produktionen från fyrtio- och femtiotalet präglas av tunga former med kraftiga svarta konturer. Från sjuttiotalet ljusnar hennes palett och färgfälten blir mer genomlysta med lätt ansatta konturer och färgtoucher. Bland motiven finns landskap från Tjörn men också självporträtt och stilleben.

Maj Arnells verk Föremål på bord visas för närvarande i utställningen Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus. Läs mer här.