Artboard 1
Art nouveau. Från Larssons till Zappa – Göteborgs konstmuseum

Slingrande växtmotiv, rappa pisksnärtslinjer och Japaninfluerade asymmetrier. Art nouveau. Från Larssons till Zappa spårar influenser från art nouveau/jugend i svensk konst kring sekelskiftet 1900 men visar också hur stilen använts och omtolkats fram till våra dagar. Utställningen sätter in art nouveau i ett större sammanhang av konst, mode och affischer, inkluderande förändrade attityder och sociala rörelser kring sekelskiftet 1900, motkulturens 1960-tal och vår egen tids genreöverskridande konstpraktiker.

Art nouveau. Från Larssons till Zappa
Utställningskatalog utgiven i samband med utställningen Art nouveau. Från Larssons till Zappa på Göteborgs konstmuseum 12 september–15 november 2020.
Redaktör: Kristoffer Arvidsson
Författare: Anna Hyltze, Kristoffer Arvidsson, Sarah E. Blattner, Birte Bruchmüller, Per Dahlström
Grafisk form: Mikael Selin
Mjukband: 196 sidor
Språk: svenska/engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2020
ISBN 978-91-984601-4-8
Pris: 225 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation