Artboard 1
Närstudie av Akrobatfamilj – Perspektiv på Picasso – Göteborgs konstmuseum

26 oktober 2019–27 september 2020

Göteborgs konstmuseums verk Akrobatfamilj tillhör ett av Picassos ikonverk från den rosa perioden där konstnären skildrar akrobater från cirkusvärlden. I poetiska tolkningar visas akrobaterna i sin vardag – bakom kulisserna, ofta med ett stråk av melankoli. Akrobatfamilj ingår i en serie verk som Picasso gör i början av 1905, i samband med en utställning i Paris. Den här serien inleder den rosa perioden där Picasso går mot en ljusare ton i sina verk, både gällande stämning och kolorit.

Akrobatfamilj har sedan 1922 ingått i Göteborgs konstmuseums samling och tillhör ett av museets mest efterfrågade och uppmärksammade verk, men har trots det endast lånats ut till andra museer ett femtontal gånger. I samband med att verket visades i en omfattande utställning om Picassos blå och rosa perioder på Musée d’Orsay och Fondation Beyeler, gjordes en grundlig konditionsbedömning av verket, vilken senare resulterade i ett betydande konserveringsprojekt.

För att uppmärksamma att målningen är tillbaka på Göteborgs konstmuseum visades den i en ny presentation som redogör för den spännande berättelsen om verkets historia och museets viktiga arbete med att bevara kulturarvet för framtida generationer. I samarbete med internationella forskarteam pågår arbetet med att få en bättre förståelse för verkets material och teknik och därmed finna den bästa lösningen för bevarandet av målningen.

I presentationen Närstudie av Akrobatfamilj – Perspektiv på Picasso visades Akrobatfamilj tillsammans med sju andra verk av Picasso ur Göteborgs konstmuseums samling. I dialog med verken visades även tre nyproducerade filmer som ger en fördjupning i Akrobatfamiljs tematik, proveniens och det pågående konserveringsprojektet.

Internationellt konserveringsprojekt
Det pågående konserveringsprojektet av Akrobatfamilj har både rett ut några av osäkerheterna kring tekniken som Picasso använde i verket och belyst dess kondition ur konserveringshänseende.

Tidigt i sin karriär experimenterade Picasso med olika material och tekniker, från gouache på kartong till grafik. Under 1905 utförde Picasso ett större antal verk på kartong, ett billigare material som troligtvis speglade hans ekonomiska situation och som har gett konsekvenser för Akrobatfamiljs kondition. Av den anledningen har ljusfastheten hos blå pigment och det sköra tillståndet av verkets underlag av kartong också lyfts fram som väsentliga frågor vid konserveringen av verket.

För att öka förståelsen för materialet, tekniken och målningens kondition har Göteborgs konstmuseum genomfört vetenskapliga undersökningar i samarbete med CATS och MOLAB, en del av det europeiska forskningsprojektet IPERION.

Intresseväckande proveniens
Akrobatfamilj ägdes en gång i tiden av konstsamlarna och syskonparet Leo och Gertrude Stein, vars hem i Paris var en viktig mötesplats för konstnärer och intellektuella. Målningen var ett av de första verk av Picasso som Leo Stein köpte från konsthandlaren Clovis Sagot under hösten 1905, och förvärvet av Akrobatfamilj blev början på en viktig vänskap mellan Picasso och syskonen Stein. Även om alla detaljer kring proveniensen inte är kartlagda, vet vi att verket kom till Sverige via den norske konsthandlaren Walther Halvorsen och att det tack vare konstsamlaren Conrad Pineus hamnade i Göteborg.

 

Toppbild: Installationsvy, Oktogonen våning 6. Foto: Hossein Sehatlou.