Artboard 1
Stina Forssell – Självporträtt i kåpa – Göteborgs konstmuseum

Stina Forssell (1906-1970) utbildade sig på Konstakademien i Stockholm och Maison Watteau i Paris. Hon var verksam som konstnär under närmare 50 år, men ointresserad av att medverka i utställningar och skeptisk mot konstvärlden. Försörjningen kom från porträttbeställningar samt illustrationer i böcker och dagspress, bland annat Svenska Dagbladet. När hon omkom i en bilolycka 1970 visade det sig att hon testamenterat en nästan obruten produktion – fler än 650 målningar och teckningar – till Bohusläns museum i barndomsstaden Uddevalla.

I konstnärskapet samsas ofta ett noggrant iakttagande med en mer inåtvänd aspekt. Självporträttet i kåpa knyter an till den ockulta underton som präglade 1890-talet. Hennes blick är skarp och outgrundlig, ansiktet dunkelt upplyst från sidan som av ett eldsken. Den dämpade färgskalan, det asketiska rummet samt den grönskimrande och utdraget kloliknande handen för tankarna till symbolistmålaren Olof Sager-Nelson, vars verk finns i Göteborgs konstmuseums samling.

I den pågående utställningen ”Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939” ingår totalt sju oljemålningar av Stina Forssell, varav några ej tidigare visats och nu möter publik för första gången.