Artboard 1
Arkitekttävling om framtidens konstmuseum är avgjord – Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum gestaltas för framtiden! Vinnaren i arkitekttävlingen är Barozzi Veiga i samarbete med Stockholmskontoret Hermansson Hiller Lundberg, som nu får i uppdrag att gestalta konstmuseets om- och tillbyggnad. Förslaget kommer att vidareutvecklas tillsammans med konstmuseet och Higab.

Juryn har bestått av representanter för Higab, kulturförvaltningen/Göteborgs konstmuseum, stadsbyggnadsförvaltningen samt sakkunniga från Sveriges Arkitekter.

Mer information om arkitekttävlingen och det vinnande förslaget hittar du på Higabs webbplats.