Artboard 1
Laurie Simmons – Göteborgs konstmuseum

Laurie Simmons
3 mars – 20 maj 2012

Laurie Simmons (f 1949 i New York) är en förgrundsgestalt inom nutida konceptuell fotografi. Separatutställningen på Göteborgs konstmuseum var hennes första i Norden. Den rymde ett brett urval av fotografier från 1970-talets mitt fram till idag. Totalt visades ett sextiotal verk; fotografier, skulptur och video.

Tillsammans med bl a Cindy Sherman och Richard Prince tillhör hon ”The Pictures-Generation” som växte fram i New York under 1970- och 1980-talen. Gemensamt för dessa konstnärer är intresset för fotografiets egenskaper och historia samt hur man både använder och påverkas av den fotografiska bilden.

Simmons arbetade tidigt med färgfotografi och hennes bildspråk ligger ofta nära filmens och reklamens värld. Ofta arbetar hon med dockor, objekt och modeller av interiörer och hus. Med sitt psykologiska, politiska och konceptuella angreppssätt förvandlar hon fotografins benägenhet att objektifiera människor, särskilt kvinnor, till en sammanhållen kritik av mediet.

Utställningen producerades av Göteborgs konstmuseum. En katalog med en essä av den norske skribenten och museichefen Åsmund Thorkildsen åtföljde utställningen. Läs mer om katalogen här