Artboard 1
Nordiskt sekelskifte – Göteborgs konstmuseum

Från ljusfyllt friluftsmåleri i Paris till nordiskt vemod

Under 1880-talet framträdde en ny konstnärsgeneration i de nordiska länderna. De var missnöjda med konstakademiernas traditionella undervisningsformer och sökte sig till Paris för att ta intryck av friluftsmåleriets och impressionismens friare förhållningssätt till verkligheten. I Sverige kallas dessa konstnärer opponenter och de organiserade sig i Konstnärsförbundet.

Vid sekelskiftet 1900 hade de flesta av opponenterna återvänt till Norden och tagit över de ledande positionerna i konstlivet. Den rena naturalismen och impressionismen gav vika för ett nationellt präglat landskapsmåleri där känslan var det centrala. Denna inställning tog sig uttryck i stämningsfulla skildringar av ljusa sommarnätter. Ett blått nordiskt ljus sänktes över måleriet samtidigt som blicken vändes mot ett inre landskap fyllt av vemod.

Den nordiska sekelskifteskonsten är rikligt representerat i Göteborgs konstmuseum. Samlingen innehåller friluftsmåleri av bland andra Carl Fredrik Hill och Anders Zorn. I Paris fann flera nordiska kvinnliga konstnärer en frihet från borgerliga konventioner vilket tillät dem att utveckla sina konstnärskap. Här skapade Hanna Pauli ett av sina främsta verk, kamratporträttet av Venny Soldan-Brofeldt. Bland andra Björn Ahlgrensson, Eugène Jansson och Karl Nordström representerar det stämningsfulla skymningsmåleriet från 1890-talet. Här finns också mer symbolistiskt orienterade målningar av Edvard Munch och Ivan Aguéli som pekar fram mot modernismen.