Artboard 1
Franska samlingen – Göteborgs konstmuseum

Följ den omvälvande utvecklingen mot strålande solljus, flödande färger och ett friare måleri

I mitten av 1800-talet blev Paris konstvärldens centrum. Här grundlades modernismen i rörelser som realism, friluftsmåleri, impressionism och postimpressionism, som bröt med den akademiska konstens konventioner. På olika sätt frigjorde de formen och färgen i en personlig tolkning av världen, fångade flyktiga intryck av färg och ljus eller vände sig inåt och gav uttryck åt sin emotionella upplevelse av verkligheten. Den franska impressionismen, postimpressionismen och tidiga modernismen är väl företrädda i Göteborgs konstmuseum.

Flertalet verk är skapade i den parisiska kulturmiljön, därav beteckningen ”franska”, även om flera av konstnärerna har en annan nationell bakgrund. Impressionismen är representerad av Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir och Alfred Sisley, postimpressionismen av Paul Cézanne, Paul Gauguin och Vincent van Gogh. Även symbolismen, naivismen, kubismen och surrealismen är företrädda med verk av några av de främsta modernistiska pionjärerna, som Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Chagall, Raoul Dufy, Fernand Léger, Auguste Rodin och Henri Rousseau.

Till de mer betydelsefulla verken hör tre målningar av Monet, från olika skeden av hans konstnärliga utveckling: en vinterbild från Vétheuil från sent 1870-tal, en målning av pilar i soldis från 1886 samt en stämningsfull målning av näckrosor från 1907. Olivskog, Saint-Rémy är ett betydande verk från van Goghs sista år. Det är en färgsprakande skildring av en olivodling, där intrycket av den röda jorden och de blå skuggorna skruvats upp till en oroande intensitet.