Artboard 1
Skiascope 9 – Göteborgs konstmuseum

Kärv spansk modernism, stringent konkretism, expressivt Cobra-måleri och Lucio Fontanas snittade duk. Med den forskningsbaserade utställningen Det universella språket. Efterkrigstidens abstrakta konst undersöks efterkrigstidens abstrakta måleri med utgångspunkt i museets samling. Forskningsstudien som ligger till grund för utställningen presenteras i Skiascope 9.

Decennierna efter andra världskriget dominerade abstraktionen det internationella konstlivet. Abstrakt var synonymt med modern, men abstraktionen betraktades också som ett universellt språk som renodlat konstens egentliga innehåll, bestående av färg- och formrelationer. Med utgångspunkt i Göteborgs konstmuseums, Konsthallen Göteborgs, Moderna Museets och Liljevalchs konsthalls utställningshistorik under perioden 1945–1970, undersöker Kristoffer Arvidsson idéer om vad som är nationellt och internationellt, kulturspecifikt och universellt i konsten. Vilka värden och föreställningar knöts till det abstrakta uttrycket? Varför var det så dominerande och hur kunde det så plötsligt förlora sitt tolkningsföreträde några år in på sextiotalet?

Skiascope 9. Det universella språket. Efterkrigstidens abstrakta konst
Redaktör: Kristoffer Arvidsson
Författare: Kristoffer Arvidsson
Grafisk form: Plaquette
Mjukband 592 sidor
Språk: svenska/engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2018
ISBN 978-91-87968-99-0
Pris: 195 kr

Beställ ditt ex via museibutiken här

 

Ladda ner pdf-versionen av Skiascope 9
downloadpdf
Skiascope 9