Artboard 1
Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus – Göteborgs konstmuseum

Göteborgskoloristerna klädde västkusten och Göteborg i gnistrande färgdräkt. Under 1930-talet präglades deras måleri av en kraftfull färgexpressionism som saknar motsvarighet i Sverige. Starka färger, djärva penseldrag, personliga motiv och känslofyllda visioner har fått publiken att ta målningar av konstnärer som Åke Göransson, Ivan Ivarson, Nils Nilsson, Karin Parrow, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler till sina hjärtan.

Berättelsen om den livskraftiga konstriktningen, skapad av några elever på konstskolan Valand, är en framgångssaga. Men det är också en tragisk historia, då flera av konstnärerna drabbades av psykisk sjukdom och dog i förtid. I en rad essäer granskar forskare och författare den romantiserande mytbildningen, recensenternas mottaganden, konstnärsrollen och historieskrivningen och de lyfter fram stadens, galleriernas och samlarnas betydelse. Ett större urval än kärntruppen presenteras och dessutom visas verk av föregångare och efterföljare samt besläktade danska och norska kolorister.

Den forskningsbaserade utställningskatalogen är utgiven i samarbete med Appell Förlag i samband med utställningen Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus på Göteborgs konstmuseum.

Medverkande: Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Martin Gustavsson, Andrea Kollnitz, Lydia Sandgren, Patrik Steorn, Jeff Werner, Håkan Wettre och Eva Zetterman.

Bidragsgivare till forskningsprojektet: Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål, Gunvor och Josef Anérs stiftelse, Rådman och Fru Ernst Collianders stiftelse för välgörande ändamål, Olle Engkvists Stiftelse, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Letterstedtska föreningen, Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond, Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond, Torsten Söderbergs Stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse.

Här kan du beställa publikationen Den underbara färgen