Artboard 1
Skolmaterial – Göteborgs konstmuseum

Pedagogiskt material för skolan

Konstpaus är ett pedagogiskt arbetsmaterial framtaget för grundskolelärare. Med det här materialet ges elever enkla ingångar till konstens värld och visar exempel på hur konstverken i Göteborgs konstmuseums samling kan användas i skolundervisningen. Vår förhoppning är att Konstpaus ska ge nya verktyg att se, diskutera och skapa konst med!

Under hösten 2018 och våren 2019 görs en satsning med att skicka en fysisk version av Konstpaus-material till utvalda skolor i Göteborg. Vi tror att ett fysiskt material har sina fördelar och lättare bryter igenom det digitala informationsflöde som både lärare och elever möter idag. Materialet är fritt att ladda ner och använda för alla lärare. Se länkar längst ner på den här sidan.

Vad består Konstpaus av?
Konstpaus ges ut i olika delar. Varje del innehåller en bild på ett konstverk, information om verket, diskussionsfrågor och en praktisk uppgift. Materialet är fritt att ladda ner och använda.

Målgrupp för materialet
Det finns inte någon rekommenderad ålder för Konstpaus då vi anser att alla kan gynnas av materialet på sitt sätt. Vi uppmanar därför lärare att experimentera och låta sig inspireras av materialet. Tipsa gärna kollegor!

Besöka Göteborgs konstmuseum
Ni är självklart välkomna att besöka museet för att se konstverken i verkligheten och ta diskussionen vidare på plats. Antigen kan ni boka en visning ledd av en konstpedagog eller göra ett besök på egen hand. Skolklasser har alltid gratis inträde på Göteborgs konstmuseum. Berätta gärna för eleverna att det är fri entré till museet för alla under 20 år om de vill komma på egen hand!

Vill du boka en visning för din klass? Besök www.museilektioner.se

Läs mer om våra aktuella utställningar

Vill du veta mer om Konstpaus?
Kontakta Freja Holmberg, Intendent konstpedagogik
freja.holmberg@kultur.goteborg.se