Artboard 1
Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus – Göteborgs konstmuseum

22 april 2023–7 april 2024
Etagerna och våning 6

I sitt uttrycksfulla måleri klädde göteborgskoloristerna det grå Göteborg i en gnistrande färgskrud. Starka färger, yviga penseldrag, personliga motiv och känslofyllda visioner har fått publiken att ta målningar av konstnärer som Åke Göransson, Ivan Ivarson, Nils Nilsson, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler till sina hjärtan.

Under 1930-talet blomstrade göteborgskolorismen i en kraftfull färgexpressionism som saknar motsvarighet i landet. Det är en visuellt slagkraftig men också taktil konst som väcker betraktarens sinnen. Motiven valdes från den närmsta omgivningen såsom porträtt och självporträtt, modellstudier, landskap, stadsbilder och stilleben. Färgerna användes i sin fulla bredd och styrka och skapade tillsammans med penseldragens rytm och oljefärgens tjocklek ett nyskapande uttryck.

Experimentell och sinnlig användning av färgen

Den experimentella användningen av färgen för att uttrycka stämningar och känslolägen, men också det lekfulla och naivt romantiska bildspråket, hör till det som starkast förknippats med göteborgskoloristerna. Kolorister som Ivarson höjde färgen i mättade klanger av rött, gult, blått och grönt, men deras kolorism kunde också verka i det finstämda med brutna toner och skimrande ljus. I båda fallen är det just den medvetna, inspirerade och sinnliga användningen av färgen som ger måleriet dess dragningskraft och styrka. Färgen är i deras måleri inte bara beskrivande utan har ett egenvärde.

Berättelsen om göteborgskolorismen – Konstskolan Valand

Göteborgskoloristerna studerade på konstskolan Valand i Göteborg för Tor Bjurström som i sin tur varit elev till modernistpionjären Henri Matisse i Paris. Bjurström uppmuntrade elevernas användning av färgen och under andra halva av 1920-talet exploderade den i deras måleri, vilket snart uppmärksammades av kritikerkåren.

Berättelsen om göteborgskolorismen är en framgångssaga om hur några elever på Valand, de flesta från enkla förhållanden, lyckades skapa en livskraftig konstriktning med nationell räckvidd. Men det är också en tragisk historia då flera av dem drabbades av psykisk sjukdom och dog i förtid. Måleriet finns kvar och fängslar nya generationer av betraktare samtidigt som myterna om dessa konstnärer hållits vid liv.

Den synliga världen som motiv

Göteborgskoloristerna utgick från den synliga världen, direkta synintryck eller minnesbilder. De släppte aldrig kontakten med denna verklighet. Tvärtom stimulerades de i mötet med den och sökte sig gärna till inspirerande miljöer och landskap som Bohuslän, Hanhals, Bornholm eller Franska rivieran. I deras måleri möter man också levande skildringar av staden Göteborg, som Göranssons utsikter från lägenheten i Landala, Ivarsons vyer från sina olika ateljéer vid Järntorget och Packhusplatsen, Sandbergs skildringar av kaféer och folkliv kring Drottningtorget och Lilla Bommen, men också bilder av hamnen som stimulerade konstnärernas fantasi med sin doft av öppet hav och främmande länder.

Tidigt lyftes göteborgskolorismens egenart fram i beundrande ordalag. Trots skillnader sinsemellan är deras sätt att använda färgen för att ge uttryck åt en förhöjd livskänsla gemensam för dessa kolorister. Sinnliga minnen kan väckas till liv inför deras bilder: känslan av solbränd saltstänkt hud, glittrande hav, svalkan i skugga om sommaren, fukten i luften om hösten eller snömodden i staden om vintern.

Göteborgskolorismen i nytt perspektiv

Med Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus visar Göteborgs konstmuseum en större utställning med göteborgskoloristerna för första gången sedan 1980-talet och introducerar därmed denna älskade konst för nya generationer av besökare. Dessutom gör den det med ett nytt perspektiv på en konstriktning vars historieskrivning präglats starkt av föråldrade personbiografiska tolkningar.

Utställningen presenterade ett större urval göteborgskolorister än den kärntrupp som tidigare fått mest uppmärksamhet. De mest kända namnen samsas med en rad andra tidigare förbisedda men inspirerande konstnärskap, inte minst de kvinnliga pionjärerna. Dessutom visas såväl föregångare som efterföljare för att understryka kontinuiteten i det koloristiska måleriet på västkusten. Utställningen innehöll även verk av danska och norska kolorister, vilka utgjort förebilder för och paralleller till göteborgskoloristerna. Därmed sätts riktningen in i ett skandinaviskt sammanhang.

Konstmuseet har hela tiden varit en betydelsefull plats för kolorismen i staden. De unga konstnärerna besökte de nyöppnade lokalerna under 1920-talet och blev inspirerade av samlingen. Idag har museet landets främsta samling av göteborgskolorister. Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus är en jubileumsutställning för 2023, då Göteborgs konstmuseums byggnad fyller 100 år och Göteborg firar sin 400-årsdag (som ägde rum 2021). Det är en efterlängtad hyllning till stadens egen konsthistoria.

Koloristernas sinnliga värld är relevant i vår egen tid, där de visuella upplevelserna ofta präglas av skärmar och korta klipp. Med mustiga färger, sträva taveldukar och spretiga penseldrag väcks sinnena och vi får som betraktare komma nära materialen och det skapande arbetet. Kanske är det också ett tillfälle att lyfta blicken och låta sig inspireras av konstnärernas längtan efter frigörelse, natur och gemenskap, både i konsten och i livet.

Katalog

I samband med utställningen har en omfattande katalog producerats. Boken presenterar ny forskning som fördjupar sammanhangen kring konsten. Genom att lyfta fram stadens betydelse, gallerier, samlare och mottagande, konstnärsroll och historieskrivning bidrar texterna till att vi kan se hela strömningen i nytt ljus.

Utställningskatalogen innehåller texter av Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Martin Gustavsson, Andrea Kollnitz, Lydia Sandgren, Patrik Steorn, Håkan Wettre, Jeff Werner och Eva Zetterman. Katalogen finns till försäljning i vår museibutik. Läs mer här

Fördjupa dig i några av verken

Vill du röra dig runt i några av verken i utställningen så har du kommit rätt. Här kan du zooma in på olika delar och uppleva verken på riktigt nära håll. Välj vilket verk du vill kika närmare på och navigera sedan runt genom att scrolla eller peka på informationspunkterna.

Läs mer om ett urval av verken i utställningen

Läs mer om ett urval av målningarna som ingår i utställning, Föremål på bord av Maj Arnell och Fönster, eftermiddagsljus av Olle Petterson.

Tematiska nedslag

Bidragsgivare till forskningsprojektet
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål, Gunvor och Josef Anérs stiftelse, Rådman och Fru Ernst Collianders stiftelse för välgörande ändamål, Olle Engkvists Stiftelse, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Letterstedtska föreningen, Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond, Stiftelsen Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond, Torsten Söderbergs Stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse.

 

Toppbild: Ragnar Sandberg, Den blå bussen, 1938, (beskuren) Göteborgs konstmuseum. © Ragnar Sandberg/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Hossein Sehatlou.