Artboard 1
Blå buss – Göteborgs konstmuseum
F

Scen från Göteborg

Året är 1940 och vi befinner oss på Drottningtorget i Göteborg. I Ragnar Sandbergs målning ”Blå buss” ser vi posthusets stora skuggade byggnad till vänster och centralstationen till höger. Rakt fram längre in i bilden lyser Hotell Eggers vita putsade byggnad.

Ragnar Sandberg (1902 - 1972), Blå buss, 1940, olja på duk, 28 x 53 cm, Göteborgs konstmuseum, testamentarisk gåva av Anna Lisa Olson 2006. Foto: Hossein Sehatlou, © Ragnar Sandberg/Bildupphovsrätt Sverige 2023.

Scrolla ner för mer
arrow-left

Fasad i ljus

Hotel Eggers ljusa fasad lyser upp verkets övre vänstra hörn. Det ligger vid Drottningtorget i centrala Göteborg och är ett av Sveriges äldsta hotell. Hotellet är intressant ur ett konsthistoriskt perspektiv då Konstnärsförbundet bildades där.

Konstnärsförbundet bildades av opponenterna. De var en grupp svenska konstnärer, som under 1880-talet organiserade sig i den så kallade Opponentrörelsen. De var inte nöjda med utbildningen på Konstakademien, som de tyckte var för traditionsbunden. De framförde den 27 mars 1885 ett skriftligt krav på att utbildningen skulle förändras, vilket avvisades. Då bildade Opponenterna i stället Konstnärsförbundet. Det gjorde de den 16 augusti 1886 i rum 134 på Hotel Eggers.

Den blå bussen

I mitten av scenen lyser den blå bussen. Runtom den finns antydda svarta figurer. Den ljussprängda himlen är varmt grå. Ett starkt ljus kastas över torget och hotellet. Förgrunden är helt lagd i skugga.

Ragnar Sandberg har velat skapa en känsla av starkt vinterljus. Han visar de starka kontrasterna mellan ljus och skugga när solen står lågt. Den blå bussen lyser i sin intensiva blå färg mot allt det vintergrå. I vissa versioner av motivet finns det snöhögar längs gatan.

Skissartade människor

Nere till vänster finns en person, klädd i uniform och skärmmössa, som verkar vinka till oss. Kroppen är skissartad, med ett guldskimrande emblem på skärmmössan och två röda färgstänk i ansiktet. Kanske är det en brevbärare med dagens brevskörd i en säck på axeln?

Till vänster om bussen ser vi människor i mörka färger som verkar bära långa rockar och huvudbonader, något som var vanligt vid den här tiden.

Mörker med kontraster

Ragnar Sandberg är den av göteborgskoloristerna som arbetade mest med naivistiska och burleska inslag i sina bilder. Han är också den som tydligast ägnar sig åt bildkomposition, alltså de olika delarna av bilden, och han lade mest vikt vid teckningen.

I sina målningar från tidigt 1930-tal arbetade Sandberg gärna med starka färgkontraster. Det skapade ett flimrande ljus och ett slags rörelse i bilden. Mot slutet av 1930-talet började han måla mycket med svart och grått som kontrast till några få färgaccenter i sina målningar.

De blå bussarna är ett av Ragnar Sandbergs mest välkända motiv. Han har gjort flera olika versioner från omkring 1938–1941. I Göteborgs konstmuseum finns två målningar där den blå bussen är i fokus.