Artboard 1
Ofta ställda frågor och svar – Göteborgs konstmuseum

Här kan du läsa ofta ställda frågor och svar om konstmuseets om- och tillbyggnad.

Varför behöver museet byggas om?

Museibyggnaden är 100 år gammal och lokalerna behöver moderniseras. Detta för att ge bättre förutsättningar för museet att visa utställningar med högt ställda krav på klimat och säkerhet, förvalta och bevara konstsamlingen på bästa sätt och vara mer tillgänglig för dig som besöker oss. Nya lokaler kommer också förbättra arbetsmiljön för oss som arbetar på konstmuseet.

När stänger museet för om- och tillbyggnad och när öppnar det igen?

Enligt nuvarande tidplan stänger museet 2027 och återöppnar 2031. Byggtiden beräknas till 30 månader och därtill behöver museet tid för att flytta ut och in. Tidsplanen är preliminär och kan komma att förändras.

Vad händer när museet är stängt?

Konstmuseet planerar just nu vilken typ av publik verksamhet som vi kan erbjuda när museet är stängt. När den planeringen är klar och förankrad i budgetarbetet i staden så kommer vi att kommunicera vad vi kommer att erbjuda dig som publik.

Vad är det som ska byggas om?

Vi kommer att bygga om inuti museibyggnaden för att modernisera och skapa nya ytor för utställningar, aktiviteter och mötesplatser för dig som besökare. Det kommer även att byggas till en byggnad på konstmuseets baksida. Tillbyggnaden blir nästan lika stor som nuvarande museibyggnad och kommer att kopplas ihop med nuvarande museibyggnad på baksidan. Den kommer ha två plan för besökare att visa konst på. Läs mer på sidan konstmuseets om- och tillbyggnad. 

Hur mycket kommer om- och tillbyggnationen att kosta?

Kostnaderna för om- och tillbyggnationen är beräknade till 800 miljoner kronor i 2027 års kostnadsläge med kostnadsfördelningen 50 % tillbyggnation och 50 % ombyggnation.

Hur gick arkitekttävlingen för gestaltningen av tillbyggnaden till?

Fastighetsägaren Higab ansvarade för genomförandet av arkitekttävlingen i samarbete med kulturförvaltningen och Sveriges Arkitekter samt stadsbyggnadsförvaltningen. Tävlingen har genomförts i två steg. Efter prekvalificeringen 2022 fick ett antal team möjlighet att utarbeta varsitt förslag. Av dessa valdes tre förslag ut till steg 2 där de fick vidareutvecklas, därefter valdes ett vinnande förslag ut. Det vinnande förslaget kommer att bearbetas och utvecklas vidare. Arkitekttävlingen utfördes under anonymitet.

Vem vann arkitekttävlingen och varför?
Det var de internationellt renommerade arkitekterna Barozzi Veiga i samarbete med Stockholmskontoret Hermansson Hiller Lundberg. Juryn fastnade för hur förslaget med stor skicklighet hanterar de intrikata förutsättningarna för såväl platsen som den befintliga museibyggnaden. Arkitekterna vågade utmana förstudiens resultat och på ett trovärdigt sätt visa på ett förslag som gör ett litet och väl avvägt avtryck utan att göra stort intrång i den känsliga kulturmiljön. Hela motiveringen finns att ta del av på Sveriges arkitekters webbplats. 

Vilka andra tävlade och vart kan jag se deras förslag?
Du kan se samtliga tävlingsförslag på Sveriges arkitekters webbplats.

Vad händer med Hasselblad Center?

Den yta där Hasselblad visar utställningar för närvarande kommer att ingå i projektet med om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. För närmare frågor om hur Hasselblads verksamhet påverkas hänvisar vi till Hasselbladsstiftelsen.