Artboard 1
Konstmuseets om- och tillbyggnad – Göteborgs konstmuseum

Konstmuseets nuvarande museibyggnad kommer att genomgå en ombyggnad och en tillbyggnad kommer att uppföras på museets baksida. Detta för att modernisera och skapa nya ytor för utställningar, aktiviteter och mötesplatser för dig som besökare men också för att ge bättre villkor för konsten.

Kort om museets om – och tillbyggnad

  • Ny tillbyggnad byggs upp parallellt och kopplas ihop med nuvarande museibyggnad på husets baksida.
  • I ny byggnad skapas ytor för konsthantering och utställningar.
  • Huvudentrén byggs om för att kunna ta emot fler besökare och anpassas för ökad tillgänglighet.
  • Tidigare stängda ytor görs om till öppna, publika ytor.

Göteborgs konstmuseums klassiska byggnad på Götaplatsen är cirka femtusen kvadratmeter. Med den nya tillbyggnaden kommer museet att kunna erbjuda nästan dubbelt så mycket yta av konstupplevelser, idag och i framtiden.

Tillbyggnaden ska uppföras söder om befintlig byggnad, på platsen mellan museets baksida och Lorensbergs Villastad. Tillbyggnaden ska inte vara synlig från norr, varken från Götaplatsen eller längre ner på Kungsportsavenyn. Tillbyggnaden ska komplettera och samspela med museibyggnaden vi ser idag. Nuvarande utställningslokaler i etagerna i museets bakre delar kommer att rivas för att göra plats för den nya byggnaden.

Göteborgs konstmuseum är byggnadsminnesförklarad

Göteborgs konstmuseum har en av Göteborgs mest ikoniska fasader med sju höga valvbågar som murades med det för Göteborg så typiska gula teglet. Byggnaden är inspirerad av antiken och klassicismen och byggdes inför Göteborgs 300-årsjubileum.

I maj 2017 blev Göteborgs konstmuseum utnämnd till byggnadsminne. Det innebär att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnen skyddas av kulturminneslagen och varje enskilt objekt har sina skyddsbestämmelser som beskriver vad som ska bevaras.

På Göteborgs konstmuseum syftar byggnadsminnesförklaringen till att skydda bland annat museets fasader och utställningsrum. Byggnaden omfattas av ett rivningsförbud samt trappor och terrasser ska bevaras enligt gällande detaljplan.