Artboard 1
Sök i samlingen – Göteborgs konstmuseum

Sök i samlingen är en sökbar katalog över Göteborgs konstmuseums samling tillgänglig via nätet. I samlingen finns närmare 70 000 konstverk i olika tekniker. Omkring 20 000 av dem är idag registrerade i museets interna konstdatabas.

Vid lanseringen 2012 gjordes 600 av dessa sökbara med grunduppgifter och ett hundratal med utökad information motsvarande en resonerande katalog. I ett första skede har Fürstenbergska samlingen samt en rad av museets mer kända verk gjorts tillgängliga. Därefter kommer webbkatalogen successivt att utökas med nya verk. 2016 hade antalet publicerade poster ökat till 2 700. På sikt kommer katalogen även att finnas i en engelskspråkig version. I webbkatalogen kan besökaren:

  • söka i samlingen efter konstnärer och konstverk
  • få en historisk överblick över samlingen genom att studera 65 av museets främsta konstverk inlagda med bild på en tidslinje
  • navigera genom museets trettiotalet salar med en karta över byggnaden och få fram interiörbilder, texter om salarnas tema samt en presentation av vilka konstverk som visas där för tillfället
  • ta del av webbutställningar där enskilda delar av samlingen presenteras med text och en verklista, varifrån besökaren kan klicka sig vidare till enskilda verkposter.

Under rubriken ”Sök i samlingen” presenteras grunduppgifter om museets konstverk som konstnär, titel, datering, teknik, mått och förvärvsuppgifter tillsammans med en bild av verket. I vissa fall presenteras även mer ingående uppgifter om signeringar, etiketter och andra markeringar på verken liksom proveniens men även utställningshistorik och litteraturreferenser. Till dessa verk finns pedagogiska texter som beskriver och sätter in konstverken i sitt historiska sammanhang. Till varje konstnär sammanställs en konstnärsbiografi som ger ytterligare förståelse för bakgrunden till konstverken i samlingen. Antalet texter om verk, liksom antalet konstnärsbiografier, utökas kontinuerligt. Informationen om varje verk motsvarar en resonerande katalog, med skillnaden att denna finns i digital form, och därmed kontinuerligt kan uppdateras.

Den resonerande webbkatalogen är en pedagogisk resurs för allmänheten men innebär också att Göteborgs konstmuseums samling blir synlig internationellt, vilket bidrar till ökad forskning och fördjupad kunskap om samlingen. Delar av arbetet med webbkatalogen har finansierats genom stöd från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Tillgängliggjord beståndsdatabas, som bedrevs i samarbete med Röhsska museet i Göteborg 2011–2012.

Titta närmare på Sök i samlingen här