Artboard 1
Vad engagerar våra besökare? – Göteborgs konstmuseum

För att hitta fram till en bra berättelse behöver man som skribent eller dramaturg ställa frågor. Och för att skapa digitala relationer behöver vi veta mer om vad publiken vill se för innehåll i våra olika kanaler. Under sommaren har vi ställt ett antal frågor till våra besökare på webbplatsen och gjort ett antal fördjupande intervjuer.

Att skapa ett rikt och attraktivt innehåll på våra webbplatser handlar inte bara om att berätta om den senaste utställningen eller aktiviteten. Vi behöver bygga upp ett intresse, bjuda på både enkel och fördjupad kunskap och berätta om konstens sammanhang i olika format för olika målgrupper. Det är några första insikter när vi tittar på resultatet av de frågor som vi har ställt till Göteborgs konstmuseums publik under sommarmånaderna.

Syftet med undersökningen är att få bättre förståelse om hur våra besökare upplever det innehåll vi producerar idag till vår webbplats och sociala medier. Men framför allt för att få bättre underlag till att titta närmare på hur vi kan utveckla mer redaktionella och relationella principer för våra kanalstrategier i framtiden. Om ett par år kommer Göteborgs konstmuseum att stänga för en omfattande om- och tillbyggnad. Hur upprätthåller vi våra relationer med publiken när museet är stängt under flera år? De senaste årens pandemi har naturligtvis givit oss många lärdomar, men samtidigt har vi inte aktivt frågat våra besökare på ett strukturerat sätt hur de upplever allt från artiklar, intervjuer, digitala visningar och föredrag.

Webbenkät med öppna frågor

För att får in en kritisk massa av svar har vi ställt fyra kortfattade, men ändå öppna, frågeställningar i en enkät på webbplatsen. Under sommaren fick vi in drygt 150 svar.

Frågorna vi ställde var:

  • Beskriv din relation till Göteborgs konstmuseum?
  • Hur upplever du museets webbplats?
  • Vem uppfattar du att innehållet på webbplatsen vänder sig till?
  • Vad skulle du vilja se mer av på webbplatsen och i vilka format?

Det kanske är relativt lätta frågor att ställa för oss, men sannolikt inte lika enkla att svara på. Hur skulle vi själva svara om vi fick liknande frågor från en idrottsförening eller ett teknikföretag? Men det var viktigt för oss att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt och inte uteslutande få välja mellan redan bestämda alternativ.

Målning av gata i grå, dämpade färger med en buss i lysande blått. Tre personer i förgrunden.
Ragnar Sandbergs verk Den blå bussen från 1938 är ett av museets verk som ofta får mycket interaktioner i digitala medier.

 

Fördjupningar, visualiseringar och tematiska sektioner

Resultatet är på många sätt glädjande för oss som vill förmedla konstens olika värden. Många av respondenterna vill se olika typer av fördjupningar – om verk och konstnärer, epoker och sammanhang. Många vill se presentationer och bättre visualiseringar av verk, konstnärer och utställningar.

Flera har också svarat att de vill se en utveckling av hur museets samling presenteras mer tematiskt och önskar mer pedagogiskt material. När det kommer till format har många svarat att de vill se mer film och läsa skrivna artiklar. Vi hade trott att fler kanske skulle nämna podcasts eller ljudberättelser, men det är endast ett fåtal som har önskat det.

Ett antal respondenter önskar sig också mer teknisk utveckling inom VR och mer återkommande webbinarier kring olika teman. Några efterfrågar mer interaktiva delar på webbplatsen. Andra vill se mer av arbetet bakom kulisserna och höra mer berättelser från intendenter eller ungdomars upplevelser av konsten på museet.

En samlad slutsats är att vi är glada över att konsten på museet engagerar och att våra besökare vill fördjupa sig mer i museets samling på olika sätt och i olika format. Vi har också fått stöd för många av de tankar vi själva har haft kring att utveckla mer visuella gränssnitt för verk och tematiska sektioner för olika berättelser. Nästa steg för att förstärka och utveckla vår digitala förmedling är nu att kika närmare på olika upplägg för att möta våra besökares önskemål för att skapa bättre och hållbara relationer med publiken.

Under 2022 arbetar Göteborgs museer och konsthall med ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att förstärka den digitala museiupplevelsen. Läs mer om projektet här.

Johan Lindblom, digital kommunikatör, Göteborgs museer och konsthall