Artboard 1
Boken om samlingen – Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum har en konstsamling av internationell klass och lokal särart. Våren 2014 presenterades den ansedda samlingen i en efterlängtad bok. Genom längre och kortare essäer ger den omfångsrika och rikt illustrerade boken möjlighet att lära känna en av Nordens främsta konstsamlingar på djupet.

Göteborgs konstmuseum har en exceptionell samling av nordisk konst kring sekelskiftet 1900, mycket tack vare den till museet testamenterade privatsamlingen av Göthilda och Pontus Fürstenberg. Museet har även en av de främsta samlingarna med nordiska kolorister, däribland Göteborgskoloristerna. I samlingen återfinns verk från 1400-tal till nutid med tonvikt på holländskt och flamländskt 1600-tal, svenskt 1700-tal, romantik och akademiskt måleri från 1800-talet, fransk impressionism och internationell modernism liksom en stor samling barnboksbilder.

Den internationella samlingen innehåller verk av konstnärer som Rembrandt, Claude Monet, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Henry Moore och Louise Nevelson. Göteborgs konstmuseum har alltid varit ett samtidsmuseum i den meningen att museet i huvudsak förvärvat det som i sin tid var den samtida konsten. Denna inriktning har vidmakthållits in i vår tid och museet har idag en stor samling nordisk samtidskonst som även den ges utrymme i boken. Publikationen finns i en svensk- respektive engelskspråkig version.

Boken har finansierats genom stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Här kan du läsa mer om och beställa boken Samlingen. Göteborgs konstmuseum