Artboard 1
Tove Jansson – Göteborgs konstmuseum

Tove Jansson
Lusten att skapa och leva
11 februari – 21 maj 2017

Tove Jansson är en av Nordens mest folkkära konstnärer. Hon var djärv i sitt liv och i sin konst, en nyfiken och fördomsfri sökare som ifrågasatte auktoriteterna och ständigt fann nya uttrycksformer. Utställningen Lusten att skapa och leva vidgade perspektivet till Janssons färgstarka liv och arbete, och presenterade hennes parallella karriärer som bildkonstnär, illustratör, karikatyrtecknare, serietecknare och skapare av de världsberömda Muminfigurerna. Det är den mest omfattande och mångsidiga presentationen av Tove Janssons verk som gjorts i Sverige.

Tove Jansson (1914–2001) framstår genom liv och verk som oerhört begåvad och mångsidig. Hon levde ett rikt och intressant liv, ofta på tvärs med tiden, med stor integritet och kärlek till arbetet. Som bildkonstnär var hon en kolorist som beundrade Matisse och en monumentalmålare som behärskade de stora ytorna. Som tecknare hörde hon med säker och kraftfull linje till sin tids mest geniala. Jansson rörde sig mellan olika tekniker och gav i utställningar och uppdrag prov på ett ständigt sökande efter nya uttrycksformer. Porträtten, och i synnerhet självporträtten, bildar en intressant del i hennes konstnärliga produktion. Dessa signalerar självständighet och oberoende som var livsviktiga värden för henne. En stor del av Janssons målningar utgörs också av interiörer, stilleben och landskap där hav och öar har en central plats.

Utställningen producerades av Konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri med utställningsdesign och omfattande pedagogiskt program skapat av Göteborgs konstmuseum.

Utställningsscenografin tog fasta på Tove Janssons grafiska formspråk och fascinerande skildringar av både otämjd och stilla natur. Besökarna kunde bokstavligt talat stiga in i Tove Janssons bildvärld, koppla av i en läsgrotta tillsammans med en vän eller slå läger bland skogens belysta trädstammar. Väggmålningarna var tolkningar av scener från Tove Janssons omtyckta bilderböcker ”Vem ska trösta knyttet?” och ”Den farliga resan”, och utfördes av de Göteborgsbaserade graffitikonstnärerna SCEB (Camilla Boström) och OLLIO (Jonathan Josefsson).

Under utställningsperioden erbjöds fördjupande samtal, visningar och föreläsningar, samt ett stort utbud av skapande aktiviteter för barn och unga. Bland annat visades uppsättningen Tove Jansson – den avslöjande tröstaren där Birgitta Ulfsson porträtterade Tove Jansson i en minnesfest i ord och toner och en samtalskväll där Janssons konstnärliga gärning diskuteras med ingångar från psykoanalys och filosofi. Under våren hölls även tre öppna föreläsningen där inbjudna föreläsare berättade om Tove Janssons arbete och påverkan på eftervärlden från olika perspektiv: Sointu Fritze, senior curator Ateneum, Boel Westin, professor i litteraturvetenskap och Elina Druker, docent och forskare i litteraturvetenskap.

Tack vare ett generöst stöd från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur kunde ett omfattande pedagogiskt program genomföras med fokus på barn och unga. För möjlighet till ökad delaktighet anlitade museet unga, tvåspråkiga personer som kunde tolka till arabiska, somaliska, tigrinja och finska. I samband med skapande aktiviteter utgjorde de en länk till den unga besöksgruppen och i utställningen fanns språkvärdarna tillgängliga för att ge information och besvara frågor från besökare.

Göteborgs Barnhus genom Barnboksbildens vänner möjliggjorde en upprustning av Studion i samband med utställningen. Här fick barn och ungdomar möjlighet att prova på flera av de tekniker som Tove Janssons arbetade med; skrapkartong, flytande tusch, serie- och satirteckning.

Utställningen gick på turné till fyra olika institutioner i Europa: Millesgården i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, GL Strand i Köpenhamn och Dulvich Picture Gallery i London.