Artboard 1
Młoda Polska – Göteborgs konstmuseum

27 oktober 2018–17 mars 2019

Sekelskifteskonst från Polen

Symbolistiska landskap, psykologiskt inträngande porträtt och mytologiska iscensättningar berättar om ett folk utan land men med en rik kultur och komplex historia. Göteborgs konstmuseum visar nu – för första gången i Sverige – en utställning med flera nationalklenoder från den polska konstens guldålder kring sekelskiftet 1900.

Młoda Polska (Det unga Polen) är namnet på den konstnärliga strömning som markerar den polska modernismens födelse. I den svenska konsten har riktningen sin närmaste motsvarighet i 1880-talets opponenter men Młoda Polska hade sina särskilda historiska förutsättningar. I symbolistiska uttryck gestaltades frihetslängtan och nationell identitet mot bakgrund av att Polen 1795 delats mellan Ryssland, Preussen och Österrike för att förenas som en nation först 1918.

Många betydande konstnärer debuterade under perioden. En dynamisk anda uppstod där konst och politik förenades, där personliga berättelser sammanflätades med mytologiska. I myter, traditioner, folkliv och natur fann konstnärerna uttryck för en polsk identitet samtidigt som de inspirerades av konstnärliga strömningar i övriga Europa under vistelser i Paris, München och Wien. Med influenser från symbolism, art nouveau och tidig modernism skapades ett vitalt konstnärligt klimat där Kraków och Warszawa utgjorde viktiga kreativa mötesplatser.

I utställningen visas ett sextiotal verk från Nationalmuseet i Warszawa, Nationalmuseet i Kraków och Muzeum Sztuki i Łodz; en betydande del utgörs av måleri i stort format. Bland konstnärerna återfinns förgrundsgestalter i den polska konsthistorien som Olga Boznańska, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Edward Okuń, Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz och Stanisław Wyspiański.

Entré
100 kr för ett engångsbesök. Årskort gäller ej. Fri entré för dig som är under 25 år.

Toppbild: Edward Okuń, Vi och kriget (beskuren), 1923, Nationalmuseet i Warszawa.
Foto: Nationalmuseet i Warszawa

Utställningen bidrar till en förändrad konsthistorieskrivning av perioden kring sekelskiftet 1900, som i Norden och övriga västvärlden starkt fokuserat på Parisscenen. Młoda Polska visar exempel på liknande vågor av resor till Paris och tillbaka till hemlandet igen, men också helt andra rörelser och relationer till München, England, Italien och Sankt Petersburg. Mot bakgrund av Göteborgs konstmuseums enastående samling av nordisk sekelskifteskonst, ger utställningen en kompletterande bild av vad som skapades i andra delar av Europa vid samma tid.

I ett större perspektiv berättar utställningen om ett Europa i förändring med konstnärer som föddes på 1800-talet i länder som Kungariket Polen (Kongresspolen), Preussen, Schleswig och Österrike-Ungern och dog under 1900-talet i Polen, Frankrike, Tyskland och Sovjetunionen. Rörelse över nationsgränser och förändring av den europeiska kartan är teman som kännetecknar både sekelskiftet 1900 och vår egen tid.

Utställningskatalog och visningar som ger fördjupning
Till utställningen produceras en innehållsrik katalog som finns till försäljning i museibutiken. Under hösten erbjuds flera programaktiviteter med visningar och föreläsningar som också ger fördjupning till utställningen.

En kortare introduktion (15 min) till utställningen ges dagligen kl 12 och kl 16 av värdar på plats. Då får du en presentation av utställningen, tips på delar att titta närmare på och möjlighet att ställa frågor.

Öppna visningar hålls eftermiddagar på torsdagar och söndagar. Läs mer om visningstider här.

Internationell samarbete
Utställningen är ett samarbete med Nationalmuseet i Warszawa, vilket möjliggör ett stort antal betydande inlån. I ett senare skede genomförs en större presentation av nordiskt sekelskifte från Göteborgs konstmuseum på Nationalmuseet i Warszawa.

Utställningen samfinansieras av Ministry of Culture och National Heritage of the Republic of Polen som en del av programmet NIEPODLEGŁA 2017–2021, liksom av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål, Wilhelm & Martina Lundgrens Understödsfond, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Polska institutet i Stockholm.