Artboard 1
Utställningar år 1941–1950 – Göteborgs konstmuseum

1941

Folk och försvar, moderna vapen och krigsutrustning, kanoner, torpeder, krigsflygplan, 13
mars–15 april

Nyhängning efter lättare renovering, med verk från skyddsrummen.

Skisser och studier i olja ur Nationalmusei och Konstmusei samlingar, Göteborgs Konstföreningslokaler, 28 maj-15 juni.

Unga svenska tecknare, 16 augusti-3 september

Kvinnoporträtt i kopparstick från fyra århundraden, 14–31 december

Dansk, Isländsk, Svensk konst (Mässhallen), augusti

1942

Minnesutställning över Albert Engström, 4 mars-12 april

Norsk konst. Bok- och konstutställning. Utställningar av norskt måleri i Göteborgsägo. Till förmån för Norgehjälpen, 8–22 maj

Unga svenska tecknare 1942, 13–31 augusti

Gamla mästare och svensk nutidskonst ur Dagmar Carlssons samling, 17 september–14 oktober

Nutidskonst. Folke Isacssons samling, 7–30 november

Akvareller av John Sten, 9–31 december

Dagmar Carlssons konstsamling (Sandels, Grünewald, Leander Engström, Einar Jolin, Rubens, Arian Brouwer, Francisco de Zurbaran)

1943

Nutida engelsk akvarellkonst, 19 januari–4 februari

Årets bilder 1933–1942. Svenska turistföreningens fotografiutställning, 13 februari–7 mars

Nordisk och utländsk konst ur Dir. Herman Gotthardts samling, 25 februari–29 mars

Träsnitt från 1400- till 1600-talet ur Nationalmusei och Göteborgs Konstmusei samlingar, 16–29 mars

Moderna träsnitt ur Nationalmusei- och Göteborgs Konstmusei samlingar, 8–27 april

Monumentalmåleri av Martin Emond och Pär Siegård, 4–25 maj

Minnesutställning över Nils Dardel, 28 maj–7 juni

Handteckningar och akvareller av Gösta Sandels, 11 juni–6 september

Nordisk konst, Mässhallen, 3 juli–15 augusti

Unga svenska tecknare 1943, 16 september–4 oktober

Danska handteckningar från 1800-talet, 9–31 oktober

Konstnärernas utställning till förmån för danska flyktingar, 7–17 oktober

Italienska medaljer, 27 november–13 december

Axel Pettersson, Döderhult. Minnesutställning från Färg och Form, 18–31 december

Minnesutställning över Hjalmar Asp, 18–31 december´

1944

Fransk nutidskonst ur dr ingenjör Oscar Sterns samling, 13 februari–12 mars

Edvard Munch. Minnesutställning. Samarbete med Nationalmuseum, 18–29 februari

Konstnärer i landsflykt, 23 mars–4 april

Olof Sager-Nelson, 12–29 maj

Nutida Svensk konst ur Konstmusei samlingar, 17 juni–28 augusti

Unga svensk tecknare 1944, 17 juni–2 juli

Oskar Andersson, skämtteckningar, 23 november–31 december

Samlingsutställning av grafik

Fransk nutidskonst ur Oscar Sterns samling

1945

Skandinavisk Nutidskonst ur Nationalmuseums samlingar, 15 mars–14 maj

Napoleons storhet och fall, karikatyrer som fått aktualitet, 15 mars–23 april

Nyförvärv 1944–1945, 26 april–24 maj

Holländsk konst ur Konstmusei och enskilda samlingar, 28 maj–5 juni

Unga svenska tecknare 1945, Konsthallen 14 juli–10 augusti

Skolungdomens teckningstävla 1945, Konsthallen 18 augusti–10 september

Stig Höök (Blix) i Göteborgs Handelstidning 1940–1945, 29 augusti–21 september

Viktor Rydberg, minnesutställning arrangerad av Göteborgs Stadsbibliotek, 27 september–29 oktober

Vad som ej får rum, 40 tavlor från 80-talet, 16 november–16 december

1946

40 målningar från 80-talet, i Kålltorpsskolan, 13 januari–3 februari

40 målningar från 80-talet, i Kungsladugårdsskolan, 7–24 februari

Danska akvareller och skulpturer, 16–24 februari

Hogarth och engelsk karikatyrkonst, 23 mars–7 april

Gåvor till ”Rädda Barnen”, 30 mars–10 april

Vincent van Gogh i samarbete med Nationalmuseum, 3–26 maj

Ernst Josephson, 3–26 maj

Nils Dardel, 6–20 juni

Tjeckoslovakiska bildhuggare, Jan Kodet och Vincent Vigler, 6–31 juli

Unga svenska tecknare 1946, 7–28 augusti

Barnteckningar, 26 september–20 oktober

90-talskonst ur museets samlingar, 25 oktober–20 november

Schweizisk grafik, 28 november–12 december

90-talskonst ur museets samlingar, Kungsladugårdsskolan, 27 november–11 december

1947

Minnesutställning över Edvard Munch. Verk testamenterade till Oslo kommun, museets övervåning, 4 januari–2 februari

Minnesutställning över Niels Larsen-Stevns, på museets övervåning

Minnesutställning över Th. Th. Heine, museets sal för tillfälliga utställningar.

Minnesutställning över Anne Marie Carl-Nielsen, museets sal för tillfälliga utställningar, 10 september–12 oktober

Anders Castus Svarstad. Minnesutställning.

Minnesutställning över Per Ekström, museets sal för tillfälliga utställningar, 14 november–7 december

Konstverk inköpta av stadens personalkonstföreningar

Utställning med målningar utförda av Göteborgs skolbarn, september

Nordiskt måleri från 1800-talets början fram till våra dagar, Göta Artilleriregemente på initiativ av överste S. Tarras-Wahlberg, oktober

Unga tecknare, Konsthallen

Nutida tjeckisk grafik

Nyförvärv av grafik och handteckningar

1948

Nyförvärv av grafik och teckningar, 1–12 januari

Nationalmusei franska samling, 3 februari–17 maj

Modern svensk konst ur Oscar Sterns samling, genom Riksförbundet för bildande konst, 11–22 februari

Picasso, grafiska blad, 27 februari–14 mars

Modernt engelskt måleri, genom Riksförbundet för bildande konst, 15–31 mars

Unga Åbokonstnärer, 9–26 april

Riksfototävlingens bilder 1948, 30 april–9 maj

Gamla Valandselever, 15 maj–27 juni

Svenska teckningar och akvareller ur museets samlingar, 1 juli–31 augusti

Engelska barnteckningar, genom Riksförbundet för bildande konst, 11–26 september

Italiensk nutidskonst, 15 oktober-7 november

Akvareller från 1700-tal till nu, genom Riksförbundet för bildande konst, 19 november–5
december

1949

Barnteckningar, 8–23 januari

Modernt franskt måleri i färgreproduktion. Vandringsutställning för stadens verk och företag (20 färgreproduktioner), 12 januari–31 december

Nutida fransk grafik, 26 januari–15 februari

Kollwitz och Barlach, genom Riksförbundet för bildande konst, 6–20 mars

Carl Oscar Borg, 6–27 mars

Ivar Arosenius, ur Ragnar och Elsa Hambergs samling, 1–24 april

Utställning i samband med en auktion till förmån för studenternas i konsthistoria resa till Paris, 26–27 april

Från 80-talsrealism till surrealism, studieutställning i A2:s kaserner, 25 april–3 maj

Unga fotografer, anordnad av tidskriften Foto och Fotografiska föreningen i Göteborg, 2–15 maj

Ritat och målat, läroverksungdomens teckningsutställning, 25 maj–6 juni

Hjalmar Gabrielsons samling, Konsthallen, Självporträttsamlingen, Konstmuseet, 2 juni–7 augusti

Blommor och skulptur, 1–4 september

I kabinettsformat, 6 september–16 oktober

Carl Fredrik Hill, Minnesutställning från Nationalmuseum, 28 oktober–27 november och 4–26
december

Nordisk nutidskonst, Torpaskolan, 29 oktober–21 december

Porträtt och karaktär, fotografisk utställning, 22 november–7 december

Rubensstickare i museets samlingar, 13 december–15 januari 1950

1950

Carl Frisendahl. Minnesutställning, genom Galerie Blanche, 24 januari–12 december

Marc Chagall, gouacher och grafik, genom Samlaren, 16 februari–5 mars

Nyförvärv 1948–1949, 9–27 mars

Samling Pineus, 6–30 april

Zorns ”Ute” och ”Natteffekt”, i samverkan med Zornmuseet i Mora, 13–30 april

Unga tecknare, 6–30 juli

Från det gamla Peru, i samverkan med Etnografiska Museet och Ibero-amerikanska

Institutionen, 25 augusti–17 september

Ung norsk konst, 20 september–8 oktober

Skulptur, i serien Material och teknik, 13–18 oktober

Nutida måleri, i serien Material och teknik, 25–30 oktober

Teckning, i serien Material och teknik, 3–8 november

Akvarell och gouache, i serien Material och teknik, 10–14 november

Grafik, i serien Material och teknik, 17–21 november

Pastell, i serien Material och teknik, 24 november–6 december

Eduard Wiiralt, grafik, 15 december–7 januari 1951

 

Toppbild: Anders Zorn, Natteffekt, 1895, (bilden är beskuren), Göteborgs konstmuseum.