Artboard 1
Utställningar år 1901–1910 – Göteborgs konstmuseum

1906

Utställningar av ett urval ur den inköpta Ericssonska handteckningssamlingen av moderna
tyska och franska gravyrer samt av ett antal gravyrer representerande olika skeden och
tekniker, grafiska avdelningen

1907

Handteckningar och akvareller samt Zorns etsningar, i samlingen genom omflyttningar

Gravyrer och teckningar, nyinrättat galleri för växlande utställningar av gravyrer och teckningar

Blad i Föreningen för grafisk konsts pristävlan

1908

Tillfälliga utställningar i såväl tavelsamlingen som i grafiska avdelningen

Vintertavlor ur museets samling. Från Düsseldorfskolan och framåt, våren

Carl Larssons grafiska verk, samt franska etsningar och litografier, gravyrsalen

Tävlingsritningar till den nya kyrkan i Göteborgs Masthuggsförsamling, gravyrsalen

1909

Grafiska blad av modärna utländska konstnärer, gravyrsalen

Grafiska blad av Carl Larsson, gravyrsalen

1910

Tävlingsritningar, Föreningen för Göteborgs förskönande, ”landshövdingehus”, gravyrsalen,
april

Tävlingsritningar till gravmonument över herr Ch. Lindberg, maj

Tävlingsritningar till Röhsska konstslöjdsmuseets byggnad, september

Konstsmide, i Röhsska konstslöjdsmuséets regi, gravyrsalen

 

Toppbild: Carl Larsson, Martina med frukostbrickan, 1904, Göteborgs konstmuseum.