Artboard 1
Utställningar år 1891-1900 – Göteborgs konstmuseum

1891

Större utställning av huvudsakligen svenska konstnärers arbeten, bland annat Anders Zorns Ute, Oscar Björks porträtt av hans hustru, Per Ekströms Sol och snö, miniatyrmålning av Elisabet Czapek, porträtt av kompositören Jos. Czapek.

1892

Skulpturbyst av James J:son Dickson, av Ingel Fallstedt, uppsatt i galleriet.

1893

Ingel Fallstedt, skulpturarbete i marmor, barnhuvud, kopia efter Donatelli

Hilda Lindegren, porträtt av överste P. Melin

1896

Grafiska arbeten av etsaren A. Fallbergs elever

Skisser till tävlingen om utförandet av staty över John Erikson

Hildegard Thorell, Damporträtt

Utställning i den utvidgade museibyggnaden, Norra Hamngatan

1899

Tävlingsskisser till monument över svenska graven vid Poltava, nordvästra långa galleriet

 

Toppbild: Anders Zorn, Ute, 1888, (bilden är beskuren), Göteborgs konstmuseum