Artboard 1
Tillgänglighet på webbplatsen – Göteborgs konstmuseum

Vår målsättning är att museets webbplats ska vara tillgänglig för så många som möjligt, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. Här hittar du information om hur vår webbplats fungerar.

Den här sidan beskriver hur museets webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från www.goteborgskonstmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Skicka e-post till: info.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

 • Det finns bilder som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder av text som saknar alternativtext.
 • Det finns text, komponenter och grafik som har för låg kontrast.
 • Det saknas textning på en del filmer.
 • Det saknas syntolkning på filmer.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel.
 • Det finns textstycken där språk inte tydliggörs automatiskt.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.

 Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

 • Det finns delar av webbplatsen som använder databaser som inte är responsiva och fungerar mindre bra på mobila enheter.
 • Det finns delar som saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
 • Det finns delar som är krångliga att styra med tangentbord.
 • Det finns komponenter med samma funktion som inte benämns konsekvent.
 • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats.
 • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
 • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
 • Det finns funktioner där klick inte går att ångra.

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Här kan du läsa mer om granskningsmetoden.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.