Artboard 1
Se mer, se queer – Göteborgs konstmuseum

Hur tolkar vi konsten? Se mer, se queer är en handledning för att upptäcka konsten ur ett normkritiskt perspektiv.

Konst har genom tiderna ofta skapats av män, för män. Det vanligaste perspektivet är därför att betrakta konstverk utifrån ett manligt perspektiv. På samma sätt ser vi ofta på konst med en heteronormativ blick, eftersom den dominerar i samhället. Både skildringar av nakna kvinnor och män tolkas ofta som att de avbildade ska behaga heterosexuella män. Men vi kan titta på konsten på fler sätt än så!

Här kan du ladda ner en enkel handledning för att se konst ur ett normkritiskt perspektiv eller ta del av innehållet som en webbutställning.