Artboard 1
Göteborgskoloristerna – Göteborgs konstmuseum

Upptäck färgsprakande måleri från Västkusten

Kolorism är en beteckning på en konstnärlig inriktning som lägger större vikt vid färgen än vid formen. I den svenska konsten hör Göteborgskoloristerna till de mest kända företrädarna för ett koloristiskt måleri. Beteckningen Göteborgskolorism applicerades i slutet av 1930-talet på en grupp målare som under 1920-talet studerat för Tor Bjurström på Göteborgs Musei Rit- och Målarskola (Valands konstskola). Med ett subjektivt, lyriskt måleri där färgen sattes i första rummet, stod Göteborgskoloristerna för en konstsyn som kom att prägla den västsvenska konstens identitet under lång tid. Till de tongivande Göteborgskoloristerna hör Åke Göransson, Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler. Just nu är göteborgskoloristernas verk nedtagna efter att ha varit med i utställningen Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus. I juni presenteras dessa verk åter efter en omhängning i salarna. Under tiden visas koloristiska pionjärer samt skandinaviska kolorister i sal 24 och 25.