Artboard 1
Ronny Appel Hansson – Göteborgs konstmuseum

Fabriken
Maskinljud från ett fabriksgolv byts ut mot en fisketur och ljud av vatten och en mås. Handlingen utspelar sig i ett avbefolkat landskap, som förmedlar intryck av avslappning, men också av ensamhet. Med utgångspunkt i erfarenheter av arbete på Uddevallavarvet, skildrar Fabriken en arbetares tillvaro. Det relaterar till en samtid där allt fler fabriker läggs ned och ställer frågor kring vad som väntar de människor som inte längre kan ha denna typ av jobb. Den konstnärliga processen består av tusch på kartong, som sedan bearbetas i Adobe Photoshop. Genom detta kombineras den traditionella teckningen med digital teknik.

RONNY APPEL HANSSON
f. 1962
Fabriken
2001-2004
11:54 min
GKM 2011-90

 

The Factory
Sounds of machinery from a factory are replaced by a fishing expedition and the sounds of water and seagulls. The action takes place in a sparsely inhabited landscape that conveys a relaxed impression, but also one of loneliness. Based on work experience at the docks in Uddevalla, The Factory portrays the life of a worker. It relates to a contemporary situation in which an increasing number of factories are abandoned and asks questions about what awaits the people who no longer can hold these kinds of jobs. The artistic medium is ink on cardboard, which is then reworked in Adobe Photoshop. In this way, the traditional technique of drawing is combined with digital technology.

RONNY APPEL HANSSON
b. 1962
The Factory
2001-2004
11:54 min
GKM 2011-90