Artboard 1
Queer i konsten – Göteborgs konstmuseum

Kläder, motivval, blickar, kroppar och landskap – i konsten kan oväntade verk tolkas som queera. När tiderna förändras kommer nya berättelser fram som inte kunde lyftas upp under sin samtid. I en föreläsningsserie i samarbete med Göteborgs stadsmuseum berättar vi om hur konst kan tolkas med queera ögon.

Under våren 2021 har vi gästat Göteborgs stadsmuseums programserie Queer onsdag där vår intendent Freja Holmberg berättar om queer-perspektiv på konstverk från olika epoker.

Queer i konsten – Amaryllis och Mirtillo

Queer i konsten – Friherre Bengt Horn som romersk fältherre

Queer i konsten – Nocturne

Queer i konsten – Sommaren

Queer i konsten – Näcken

Toppbild: Eugène Jansson (svensk, 1862 – 1915), Nocturne, 1900, Olja på duk.

Läs mer om programserien Queer onsdag på Göteborgs stadsmuseum här.