Artboard 1
Sten A Olssons Kulturstipendium 2019 – Göteborgs konstmuseum

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv och har under drygt tjugo år delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Stiftelsen har också lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

2019 års utställning består av minimalistiska skelettdelar i trä, akvareller med kraftigt uppförstorade händer och keramiska objekt i mörklagda trädgårdar. Stipendiaterna är: Eva Löfdahl Eva Löfdahl (f 1953), Masayoshi Oya (f 1979), och Martha Ossowska Persson (f 1983).

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog där samtliga stipendiater presenteras utifrån personliga möten som ger en unik inblick i respektive konstnärskap.

Utställningskatalog för Sten A Olssons Kulturstipendium 2019
Författare: Sara Michaëlsson
Redaktör: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Fotograf: Peter Claesson
Grafisk form: Ola Ingvarsson Design
Språk: Svenska
Förlaget: Göteborgs konstmuseum och Sten A. Olssons kulturstipendium
Mjukband: Mjukband
Format: 210 sid
ISBN: 978-91-979978-8-1
Pris: 100 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation