Artboard 1
Sten A Olssons Kulturstipendium 2017 – Göteborgs konstmuseum

Under de senaste tjugo åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. I år dubblerar stiftelsen stipendiesumman och ger varje stipendiat 300 000 kr vardera i syfte att ytterligare stimulera till vidareutveckling.

2017 års utställning är dynamisk och variationsrik med tre mycket olika konstnärskap som kompletterar varandra på ett intressant sätt: Tilda Lovell (f 1972), Per Kesselmar (f 1960) och Karin Karinson (f 1970).

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog där samtliga stipendiater presenteras utifrån personliga möten som ger en unik inblick i respektive konstnärskap.

Utställningskatalog för Sten A Olssons Kulturstipendium 2017
Författare: Sara Michaëlsson
Redaktör: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Fotograf: Peter Claesson
Grafisk form: Ola Ingvarsson Design
Språk: Svenska
Förlaget: Göteborgs konstmuseum och Sten A. Olssons kulturstipendium
Mjukband: Mjukband
Format: 154 sid
ISBN: 9789197997867
Pris: 50 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation