Artboard 1
Sten A Olssons Kulturstipendium 2016 – Göteborgs konstmuseum

Under de senaste tjugo åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Sedan 1996 har ett flertal viktiga konstnärer erhållit stipendiet och traditionsenligt ställt ut på museet i samband med detta. Mottagarna erhåller 150 000 kr vardera och stipendierna är avsedda att ge möjlighet till vidareutveckling av ett redan etablerat konstnärskap.

2016 års utställning presenterar måleri, silver, fotografi, collage och textil av tre välkända konstnärskap från tre olika generationer – Lotta Antonsson (f 1963), Ida-Lovisa Rudolfsson (f 1979) och Fredrik Åkum (f 1987).

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog där samtliga stipendiater presenteras utifrån personliga möten som ger en unik inblick i respektive konstnärskap.

Utställningskatalog för Sten A Olssons Kulturstipendium 2016
Författare: Madeleine Olsson Eriksson, Magnus Haglund, Sara Michaëlsson
Redaktörer: Magnus Haglund, Sara Michaëlsson
Grafisk form: Ola Ingvarsson
Språk: Svenska
Göteborgs konstmuseum och Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Göteborg 2016
Mjukband, 156 sidor
ISBN 978-91-979978-5-0
SLUTSÅLD

Du är välkommen att bläddra i en pdf-version av katalogen