Artboard 1
Ştefan Constantinescu – Göteborgs konstmuseum

Ştefan Constantinescu
Författare: Simina Neagu, Isabella Nilsson
Redaktör: Johan Sjöström
Grafisk form: Mattias Nilsson
Språk: Svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum
Göteborg 2013
Mjukband, 36 sidor
ISBN 978-91-87968-84-6
Pris: 60 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.