Artboard 1
Skiascope 1 – Göteborgs konstmuseum

Från salongshängning till vita kuben. I det första numret av Skiascope analyseras hängningar och utställningar med utgångspunkt i Göteborgs konstmuseums historia, men med internationella jämförelser och teoretiska perspektiv hämtade från de senaste decenniernas museologiska forskning.

Hur har museerna visat konst och vilka föreställningar om konsten kan man skönja bakom olika presentationstekniker? I var sin längre essä diskuterar forskarna Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner begrepp som komparativa hängningar, period rooms, pedagogiska hängningar samt den vita och svarta kuben.

Studien visar på en mångfald hängningspraktiker som var väl utvecklade i slutet av 1800-talet, om än väldigt annorlunda än dagens ideal. I boken publiceras ett unikt bildmaterial i form av utställnings- och hängningsdokumenterande fotografier ur museets arkiv.

Skiascope 1. Hängda och utställda – om hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum
Göteborgs konstmuseums skriftserie
Redaktörer: Kristoffer Arvidsson, Jeff Werner
Grafisk form: Pascal Prošek
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2009
Mjukband, 384 sidor
ISBN 91-87968-64-9
Pris: 195 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.