Artboard 1
Skiascope 8 – Göteborgs konstmuseum

Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I Skiascope 8 undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid.

Forskningsprojektet ligger till grund för utställningen Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet, där utmanande möten mellan konstformer och epoker står i fokus. I fem tematiska studier undersöks relationen mellan 1700-talet och vår egen tid med fokus på gränser, etablering och överskridande. Det gäller exempelvis nya normer kring kön och hur könsidentitet uttrycks i mode och porträtt. Även konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades. Idag överskrids dessa gränser på nytt, vilket gör det produktivt att ställa nutida uttryck i relation till 1700-talet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs universitet.

Skiascope 8. Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet
Redaktör: Kristoffer Arvidsson
Författare: Kristoffer Arvidsson, Ritwa Herjulfsdotter, Viveka Kjellmer, Bia Mankell, Isabella Nilsson, Patrik Steorn
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Borås 2016
Mjukband, 304 sidor
ISBN: 978-91-87968-96-9
Format 155 x 248 mm
Pris: 195 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.