Artboard 1
Skiascope 7 – Göteborgs konstmuseum

Från Altes Museum i Berlin och Londons National Gallery till MAXXI i Rom och Louvren Abu Dhabi. I nummer 7 av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope undersöks konstmuseiarkitektur med utgångspunkt i de senaste decenniernas många nyuppförda och tillbyggda konstmuseer.

Författarna frågar sig hur olika syn på konsten och konstmuseets roll i samhället har satt avtryck i arkitekturen, från pampiga trapphallar till minimalism och spektakulär dekonstruktivism. Varför ser konstmuseer ut som de gör? Hur har förståelsen av konstmuseets roll och funktion förändrats från 1800-talet fram till idag?

Skiascope 7. Konstmuseiarkitektur
Göteborgs konstmuseums skriftserie
Redaktör: Kristoffer Arvidsson
Författare: Kristoffer Arvidsson, Lena From, Stina Hagelqvist, Isabella Nilsson, Alexandra Stara, Henrik Widmark
Grafisk form: Plaquette
Mjukband, 392 sidor
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2015
ISBN 978-91-87968-92-1
Pris: 195 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.