Artboard 1
Skiascope 5 – Göteborgs konstmuseum

Vad gör museerna med sina samlingar och vad gör samlingarna med museerna? Från olika infallsvinklar undersöks hur museerna förvärvar konst och vad de sedan gör med den.

Vad styr inköp och donationer vid ett konstmuseum? Och hur styr förvärven museets framtida handlingsutrymme? Vad händer när samlingen växer ur museets kostym och blir större än vad som är hanterbart? Ser vi idag början till upplösningen av konstmuseet som idé, eller går konstmuseet bara in i en ny fas där samlingen får förnyad aktualitet då den görs tillgänglig via webben?

Texterna i Skiascope 5 tar sin utgångspunkt i olika delar av Göteborgs konstmuseums samling men diskussionen sträcker sig bortom detta exempel till att beröra konstmuseisamlingar som fenomen. På vilket sätt samlar och har konstmuseer samlat? Vilken roll spelade ett brödraskap i Örgryte för Göteborgs konstmuseums inriktning på samlingen? Och vilken verklighet döljer sig bakom epitetet ”donatorernas museum”?

Skiascope 5. Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum
Göteborgs konstmuseums skriftserie
Redaktörer: Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner
Författare: Kristoffer Arvidsson, Hans-Olof Boström, Birgitta Flensburg, Camilla Hjelm,  Bue Nordström, Ludwig Qvarnström, Jeff Werner
Grafisk form: Plaquette
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2012
Mjukband, 583 sidor
ISBN 978-91-87968-79-2
Pris: 195 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.