Artboard 1
Skiascope 4 – Göteborgs konstmuseum

Talar inte konsten för sig själv? Nej, är svaret i det fjärde numret Skiascope som helt ägnas konstpedagogik.

Konsten talar för sig själv till dem som genom utbildning erövrat ett sammanhang som gör den meningsfull, skriver forskare Kristoffer Arvidsson. Trots officiella deklarationer om konstpedagogikens betydelse har pedagogiken en svag ställning på många museer. Den tycks ofta komma i andra hand, efter det arbete som anses viktigast: att göra utställningar. Dessutom är forskningen om konstpedagogik eftersatt.

Skiascope 4 tar ett grepp om forskningsfältet och historieskrivningen, och bidrar dessutom med ny forskning om ett tidigare helt outforskat material: Göteborgs konstmuseums pedagogiska verksamhet från 1864 till 2010, som undersöks av intendent Philippa Nanfeldt.

Skiascope 4. Konstpedagogik
Göteborgs konstmuseums skriftserie
Redaktörer: Kristoffer Arvidsson, Jeff Werner
Författare: Kristoffer Arvidsson, Philippa Nanfeldt
Grafisk form: Plaquette
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2011
Språk: svenska, engelska
Mjukband, 287 sidor
ISBN 91-87968-73-8
Pris: 195 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.