Artboard 1
Skiascope 3 – Göteborgs konstmuseum

Postmodernismen kom aldrig till Göteborg. Den kom från Göteborg. Det är ett av många överraskande resultat av det forskningsprojekt om 1980- och 1990-talets konst i Göteborg som presenteras i det tredje numret av Skiascope.

Andra slutsatser som presenteras är att den relationella estetiken framträdde i Göteborg, långt före begreppet ens var uppfunnet och att det här, i reaktion mot gubbväldet i stadens konstliv, växte fram en helt ny slags feministisk konst, förkroppsligad i en klump röd gelé.

Skiascope 3. Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet
Göteborgs konstmuseums skriftserie
Redaktörer: Kristoffer Arvidsson, Jeff Werner
Författare: Kristoffer Arvidsson, Jeff Werner, Håkan Nilsson, Marta Edling, Annika Öhrner
Grafisk form: Plaquette
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2010
Mjukband, 310 sidor
ISBN 91-87968-70-3
Pris: 195 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.